موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
فاطمه مهدوی

فاطمه مهدوی

 • educationمدرک : دانشجوی دکتری تخصصی
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه : فنی مهندسی
 • emailپست الکترونیک : fatemahdavi@yahoo.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسی 1393 مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  کارشناسی ارشد 1396 مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  دانشجو دکترا مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو پژوهشگر آزمایشگاه پیش بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. (18th Congress of Iranian Society of Medical & Hematology, (November 2019
  2. (Annual Multidisciplinary Uro-Oncology Congress, (November 2019
  3. (10th International Tehran Breast Cancer Congress, (October 2019
  4. (14st International Breast Cancer Congress (February 2019
  5. (4st International GI Cancer Congress (February 2019
  6. (1st Seminar on Role of Particle Therapy in Oncology (November 2018
  7. (5th International congress on Human Brain Mapping (October 2018
  8. (12th Iranian Congress of Medical Physics (July 2018
  9. (1st International Congress on Biomedicine (December 20170
  10. (1st Bio electromagnetics Conference (January 2017
  11. (2nd International Clinical Oncology Congress (December 2017
  12. (91st Telemedicine congress in Iran. (June 2017
  13. (3rd International congress on Human Brain Mapping. (September 2016
  14. (11th Iranian Congress of Medical Physics (November 2014

  عضویت در انجمن های علمی

  1. Member of Research Club of Pre-Clinical Laboratory of Tehran University of Medical Sciences (TPCF Club)
  2. Member in USERN
  3. Member in Iranian Medical Engineering
  4. Member in Iranian Medical Physics Society
 • پایان نامه ها

  1. محاسبه ی میزان دز جذبی در براکی تراپی سرطان سینه با مدل سازی MCNP
  2. محاسبه ی میزان دز جذبی در ریه، دنده ها و پوست توسط اپلیکاتورهای Mammosite-ML و Mammosite و مقایسه با اپلیکاتور SAVI در براکی تراپی سرطان سینه با شبیه سازی MCNP
برو بالا