موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

ریاست

  • نام : معصومه
  • نام خانوادگی : ملکی پیربازاری
  • مدرک تحصیلی : دکتری
  • پست الکترونیک : maleki.m@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : 01144464846 - داخلی 122
برو بالا