موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه فنی و مهندسی

فهرست رشته های گروه فنی و مهندسی

گروه فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران–عمران ، کاردانی راهسازی و کاردانی کارهای عمومی ساختمان فعالیت خود را آغاز نمود.

با افزایش رشته های دایر در موسسه تعداد رشته های فنی و مهندسی نیز افزایش یافته و در رشته های برق – الکترونیک و الکتروتکنیک،کامپیوتر، مهندسی پزشکی و معماری نیزدرحال فعالیت و پذیرش دانشجو می باشد.

در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های فنی و مهندسی بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در سه مقطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد می باشد.

گروه فنی و مهندسی موسسه دارای آزمایشگاه های آموزشی فیزیک ، مقاومت مصالح، مکانیک خاک، مکانیک سیالات و هیدرولیک، تکنولوژی بتن ، مدارهای الکتریکی و ... می باشد.

ردیفگروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱فنی و مهندسیمهندسی عمران - راه و ترابریکارشناسی ارشد
۲فنی و مهندسیمهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
۳فنی و مهندسیمهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد
۴فنی و مهندسیمهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد
۵فنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی
۶فنی و مهندسیمهندسی معماریکارشناسی
۷فنی و مهندسیمهندسی نقشه برداریکارشناسی
۸فنی و مهندسیمهندسی کامپیوترکارشناسی
۹فنی و مهندسیمهندسی پزشکیکارشناسی
۱۰فنی و مهندسیمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
۱۱فنی و مهندسیکاردان فنی عمرانکاردانی ناپیوسته
۱۲فنی و مهندسیکاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
۱۳فنی و مهندسیکاردان فنی الکترونیککاردانی ناپیوسته
۱۴فنی و مهندسینقشه کشی معماریکاردانی پیوسته
۱۵فنی و مهندسیالکتروتکنیککاردانی پیوسته
۱۶فنی و مهندسیعمرانکاردانی پیوسته
۱۷فنی و مهندسینرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته
برو بالا