موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه فنی و مهندسی

فهرست رشته های گروه فنی و مهندسی

گروه فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران–عمران ، کاردانی راهسازی و کاردانی کارهای عمومی ساختمان فعالیت خود را آغاز نمود.

با افزایش رشته های دایر در موسسه تعداد رشته های فنی و مهندسی نیز افزایش یافته و در رشته های برق – الکترونیک و الکتروتکنیک،کامپیوتر، مهندسی پزشکی و معماری نیزدرحال فعالیت و پذیرش دانشجو می باشد.

در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های فنی و مهندسی بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در سه مقطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد می باشد.

گروه فنی و مهندسی موسسه دارای آزمایشگاه های آموزشی فیزیک ، مقاومت مصالح، مکانیک خاک، مکانیک سیالات و هیدرولیک، تکنولوژی بتن ، مدارهای الکتریکی و ... می باشد.

ردیف گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
۱ فنی و مهندسی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
۲ فنی و مهندسی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
۳ فنی و مهندسی مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
۴ فنی و مهندسی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
۵ فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
۶ فنی و مهندسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
۷ فنی و مهندسی مهندسی نقشه برداری کارشناسی پیوسته
۸ فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
۹ فنی و مهندسی مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته
۱۰ فنی و مهندسی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
۱۱ فنی و مهندسی کاردانی معماری کاردانی ناپیوسته
۱۲ فنی و مهندسی کاردان فنی الکترونیک کاردانی ناپیوسته
۱۳ فنی و مهندسی معماری کاردانی پیوسته
۱۴ فنی و مهندسی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
۱۵ فنی و مهندسی عمران کاردانی پیوسته
۱۶ فنی و مهندسی نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
برو بالا