موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

معاونت اداری و مالی

 • نام : هرمز
 • نام خانوادگی : خیراله پور
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • پست الکترونیک : kheirollahpour@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶
هرمز خیراله پور

شرح وظایف

 1. ‌همكاري با رييس/ قائم مقام ریاست دانشگاه در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
 2. رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف
 3. ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشكلات موجود
 4. ‌نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
 5. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس/ قائم مقام ریاست دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر
 6. ‌اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه
 7. ‌شركت در شوراها، كميسيون‌ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
برو بالا