موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

دانش آموختگان

  • نام : محبوبه
  • نام خانوادگی : احمدزاده
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • پست الکترونیک : ahmadzadeh@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۱۳
محبوبه احمدزاده

شرح وظایف

واحد دانش آموختگان دانشگاه یکی از واحد های زیر مجموعه واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی می باشد.

انجام امور دانش آموختگی دانش آموختگان در کلیه مقاطع (کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد – دکتری  از اهم فعالیت های ای واحد است .

( به عبارت دیگر هر دانشجو که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی را - که برای تحصیل در آن پذیرفته شده - برابر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و  براساس مقررات و آئین نامه های مربوط با موفقیت گذرانده باشد، دانش‌آموخته یا فارغ التحصیل آن رشته تلقی می شود.)

 شرح وظایف:

1-بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده ذیل:

الف – دستور العمل ثبت نامی.

ب- آئین نامه های آموزشی.

ج – سرفصل دروس و برنامه های درسی .

د – مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف.

 

2- استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوق رفاه

نظر به اینکه دانشجویان در دوره تحصیل از امکانات رفاهی دانشگاه (وام تحصیلی، وام ضروری، هزینه خوابگاه و ...) بهره مند می شوند، به منظور استرداد وامها و تقسیط آن ملزم می باشند، باید به اموردانشجویی  دانشگاه ( صندوق رفاه ) مراجعه و پاسخ استعلام اداره دانش آموختگان را گرفته و برای تکمیل پرونده، به کارشناسان اداره دانش آموختگان تحویل دهند .

 

برو بالا