موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تحصیلات تکمیلی

  • نام : افسون
  • نام خانوادگی : نجفی
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی
  • پست الکترونیک : najafi@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : 011-44464846 ، داخلی 114
  • نام : ملیحه
  • نام خانوادگی : گلباز
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی
  • پست الکترونیک : golbaz@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : 011-44464846 ، داخلی 115

رشته ها

ردیفگروهرشتهمقطع
۱زبانهای خارجهمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۲فنی و مهندسیعمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته
۳فنی و مهندسیعمران - آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۴فنی و مهندسیعمران - مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته
۵فنی و مهندسیعمران - راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته
۶علوم انسانیمدیریت بازرگانی - بازاریابیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۷علوم انسانیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۸علوم انسانیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته
۹علوم انسانیروانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته
برو بالا