موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

خدمات و کارپردازی

شرح وظایف کارپردازی

  1. پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
  2. پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
  3. تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
  4. تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
  5. کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
  6. پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
  7. تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
  8. دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم
  9. تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
  10. ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
  11. واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
  12. اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه
  13. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
برو بالا