موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

لیست تجهیزات آزمایشگاه مهندسی پزشکی

لیست تجهیزات آزمایشگاه مهندسی پزشکی

ردیفنام دستگاهتوضیحات
۱دستگاه فشار خون
۲دستگاه گوشی پزشکی
۳چکش رفلکس
۴چراغ قوه پزشکی
۵افتالسکوپ
۶دستگاه تست قند خونلوازم جانبی: نوارتست + سوزن
برو بالا