موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

هیأت مؤسس

شرح وظایف هیأت مؤسس

 • کسب مجوزهای لازم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‎صلاح به منظور تاسیس و راه‎اندازی موسسه
 • تدوین و تصویب آیین‎نامه داخلی هیات موسس
 • تعیین آن عده از اعضای هیات امنا که باید توسط هیات موسس انتخاب و معرفی شوند (با رای موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات موسس) و عزل هریک از آنان (با رای موافق حداقل دوسوم کل اعضای هیات موسس)
 • ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد (واحد ثبت موسسات غیرتجاری) پس از تصویب اساسنامه در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط وزارت
 • فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم اعم از فضای کالبدی تجهیزات و اعضای هیات علمی برای شروع و ادامه فعالیت‎های موسسه
 • پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه به هیات امنا برای تصویب
 • تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی موسسه و پیشنهاد آن به هیات امنا برای تصویب
 • بررسی پیشنهاد هیات امنا در مورد توسعه فعالیتهای موسسه و در صورت تایید، ارائه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی
 • پیشنهاد اخذ تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض‎الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات امنا برای تصویب
 • پیشنهاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه موسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب
 • ثبت تغییرات اساسنامه موسسه در اداره ثبت اسناد (واحد ثبت موسسات غیرتجاری) پس از تصویب تغییرات در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط وزارت
برو بالا