موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مجلات علمی

نشریه روانشناسی نوین

نشریه روانشناسی نوین، یک نشریه الکترونیک تخصصی با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی و چکیده فارسی منتشر می شود. این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی در حوزه های روانشناسی و مشاوره است. مجوز انتشار این نشریه از وزارت فرهنگ و رشاد سلامی در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ با شماره ثبت ۸۶۱۶۳ اخذ شده است و در هر شماره حداقل ۶ مقاله منتشر می شود. نشریه در هیچ یک از مراحل دریافت مقاله، رزیابی اولیه، داوری و چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی کند و فرایند داوری مقاله در این نشریه دوسو ناشناس است به این معنی که هویت نویسندگان داوران برای همدیگر در طول فرایند داوری پنهان باقی می ماند.

صاحب امتیاز این نشریه، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و سردبیر دکتر عباس ابوالقاسمی است و ۱۲ نفر از اساتید برجسته دانشگاه های کشور هیات تحریریه این نشریه هستند.
ردیف آدرس ها لینک
۱ ورود به مجله علمی
برو بالا