موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

معاونت پژوهشی و فناوری

  • نام : سحر
  • نام خانوادگی : علیان
  • مدرک تحصیلی : دکترا
  • پست الکترونیک : alian@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : 011-44464846 ، داخلی 123

شرح وظایف مصوب معاون پژوهشی و فناوری

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین ‌نامه‌های مربوطه؛
برنامه‌ ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین ‌المللی؛
اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور؛
توسـعه، تقویت و هدایـت طرحهای پژوهـشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم ‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقشه جامع علمی کشور؛
کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه؛
ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛
همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی؛
برنامه ‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت ‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛
تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه؛
بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم ‌انداز و برنامه‌های توسعه ‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی- پژوهشی مشترک و برنامه ‌ریزی جهت تامین امـکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.

برو بالا