موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مدیر اداری مالی

 • نام : منیره
 • نام خانوادگی : یحیایی
 • مدرک تحصیلی : دکترا
 • پست الکترونیک : yahyaei@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ( داخلی ۱۲۴)
منیره یحیایی

شرح وظایف

 1. مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی
 2. نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های مصوب مالی و معاملاتی.
 3. بررسی و تایید نهایی پرداخت‌های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی
 4. نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
 5. ایجاد، حذف یا تغییر در حساب‌های مالی به منظور اجراي هرچه مطلوب‌تر حسابداري تعهدي در ستاد و واحدهاي تابعه.
 6. برنامه‌ریزی به منظور انطباق نظام‌های مالی و هزینه‌یابی  با اقدامات جاري با توجه به لزوم محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌ها.
 7. شركت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تايید آن.
 8. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهاي تابعه.
 9. برنامه‌ریزی به جهت اجرای مصوبات هيات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.
 10. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون پشتيباني و مشارکت در تهیه برنامه‌های سرمایه‌ای.
 11. بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتي مورد نیاز دانشگاه.
 12. تنظيم و تایید نهایی صورت‌های مالی ستاد و واحدهاي تابعه به تفكيك و تجميعي.
 13. اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودي كالا و دارايی‌های .
 14. برنامه ریزی جهت بستن حساب‌ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش‌های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
 15. نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمي و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها، سهام، اسناد بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آن.
 16. هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.
 17. اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذی‌صلاح.
 18. تعیین خط مشی و رویه‌ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب.
 19. تصمیم‌گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.
 20. هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.
 21. تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.
 22. برنامه‌ریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پايان سال.
 23. برنامه‌ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب‌های سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.
 24. درخواست وجوه و كمكهاي مالي  از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی.
 25. ارائه پیشنهاد به معاونت پشتيباني در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز مديريت امورمالي.
 26. انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون پشتيباني که با توجه به نوع وظایف، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر
برو بالا