موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • نام : علی اکبر
 • نام خانوادگی : الهی
 • مدرک تحصیلی : لیسانس
 • پست الکترونیک : elahi@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ , داخلی ۱۰۹
علی اکبر الهی

شرح وظایف

 1. اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه
 2. مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 3. نظارت بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي دانشجويي
 4. تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي
 5. نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها
 6. برنامه‌ريزي امور فوق برنامه دانشجويی
 7. نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه
 8. برنامه‌ريزي براي گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاهي
 9. ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگي و سياسي دانشجويي از طريق تشكيل جلسات مناسب با دفتر ‌نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و انجمن اسلامي
 10. برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فوق برنامه با همكاري معاونت آموزشی
 11. ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي براي شكوفايي بيشتر فعاليت‌هاي فكري، فرهنگي و ‌هنري
 12. نظارت و برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش‌هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع ‌فرهنگي، فكري، سياسي دانشگاهي و نظارت بر آنها و بهره‌وري هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي
 13. ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي، سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشگاهي و گزارش آنها به هيأت رييسه و شوراي فرهنگي
 14. فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهاي دانشگاه جهت حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه
 15. تلطيف و سالم‌سازي روابط عمومي ميان استادان، دانشجويان و كاركنان و برنامه‌ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشگاهي از امكانات فرهنگي و‌ هنري
 16. پيشنهاد برنامه‌هاي لازم به شوراي فرهنگي و پيگيري وظايف محوله
برو بالا