موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مرکز نظرسنجی

مرکز نظرسنجی دانشگاه رحمان:

برگزاری رویدادها، همایش ها و سمینارهای مختلف مستلزم صرف هزینه، زمان و انرژی فراوان از سوی برگزارکنندگان است و اشتباه در این زمینه، تصویر بدی در ذهن شرکت‌کنندگان ایجاد می‎کند.

استفاده از ابزار نظرسنجی به شناخت اشتباهات، کاستی‌ها و نقاط قوت هر رویداد کمک کرده و از اتلاف هزینه جلوگیری و به برگزاری بهتر رویدادها در آینده کمک می‌کند.


شرح کار

  • این مرکز، نظرسنجی از ذینفعان خود با استفاده از سامانه نظرسنجی را بصورت ادواری در دستورکار داشته و نتایج حاصل را در کمیته شورای راهبردی به بحث و بررسی گذاشته و نهایتا اقدامات بهبود تعریف و تصویب می‎شود.
  • از سایر فعالیتهای این مرکز می‎توان به انجام نظرسنجی در مناسبتهای مختلف موسسه نظیر جشن روز دانشجویی، هفته پژوهش و ... اشاره نمود.
  • همچنین نظرسنجی از کلیه دوره‎های آموزشی برگزار شده از طریق سامانه نظرسنجی آموزش مجازی یا توزیع پرسشنامه در برنامه مستمر مرکز نظرسنجی قرار دارد.
  • اقدام به نظرسنجی در مناسبتهای بومی نظیر برگزاری جشن گل گاوزبان با همکاری ... و جشن بهارنارنج با همکاری فرمانداری نیز نمونه فعالیتهای این مرکز در سطح جامعه بوده است.

ابزار نظرسنجی و تحلیل

ابزار نظرسنجی پرسشنامه به شکل کاغذی یا با استفاده از سامانه نظرسنجی الکترونیکی متناسب با شرایط فعلی جامعه که بیماری کرونا محدودیتهای زیادی برای فعالیتهای حضوری ایجاد نموده، است که با جمع‎آوری 80 درصد پاسخها اعتبار خواهد داشت.

انواع تحلیلها شامل اطلاعات سن، جنس و تحصیلات، درصد مشارکت، بیشترین و کمترین امتیازها، نقاط قابل بهبود و ... در گزارش نظرسنجی ارائه خواهد شد.

ارتباط با ما

مرکز نظرسنجی موسسه آموزش عالی رحمان آماده نظرسنجی و تحلیل رویدادها، همایشها و سمینارهای شما از طریق سامانه الکترونیکی نظرسنجی است.

لطفاً برای ارتباط با برای همکاری در زمینه نظرسنجی با شماره 13-55230511 (011) داخلی 116 تماس حال فرمایید.

برو بالا