موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

ارتباط با صنعت و جامعه


مدیر ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: سحر علیان
مدرک : دکترا
مرتبه دانشگاهی : استادیار
گروه : فنی مهندسی
پست الکترونیک : alian@rahman.ac.ir


مقدمه

این مرکز به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر راه اندازی گردیده است. این مرکز در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

ماموریت

 • ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی
 • تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه

اهداف

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
 • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
 • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاه

راهبردها

 • ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع و سازمان‌ها
 • ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری با صنایع و سازمانها
 • معرفی تواناییها و پتانسیل‌های دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در برطرف نمودن مشکلات آنها
 • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
 • برگزاری نشست¬های مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان¬ها و ... و هیاًت مدیره¬های شهرک¬های صنعتی و کشاورزی
 • برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه¬های صنعتی، ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی
 • ایجاد تسهیلات و در امر بهره¬گیری مراکز صنعتی از امکانات دانشگاه و بالعکس

وظایف

 • اخذ اولویت¬های پژوهشی شرکت¬ها، سازمان¬ها، ادارات و ... و اعلام آن به اساتید و محققین
 • تحلیل مستمر مخاطبین صنعتی و پژوهشی دانشگاه با هدف تعیین فصل مشترک بین علایق و منافع دانشگاه و مخاطبین صنعتی و سازمانی بیرونی آن
 • معرفی توانمندیها و ظرفیت‌های دانشگاه به بخش صنعت و جامعه
 • دریافت پیشنهادیه های تحقیق واصله از دانشکده ها و اعلام آن به مخاطبین بیرونی و در صورت پذیرش پیشنهادیه‌¬ها، قرارداد صنعتی فی مابین معاونت پژوهشی دانشگاه (مجری) و صنعت (کارفرما) منعقد می-شود.
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره¬ای و انجام طرح¬های تحقیقاتی و خدماتی با مراکز صنعتی و سازمان¬ها و ارگان¬ها و موسسات در قالب انعقاد قرارداد فیمابین
 • تهیه و تبادل تفاهم¬نامه و قراردادهای کلی فیما بین دانشگاه و سایر بخشها.
 • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از صنایع کشور
 • انجام امور مربوط به راه اندازی و به روز نگه داری وب سایت (یا بخش) ارتباط با صنعت
 • ساماندهی و اجرای طرح‌های فرصت مطالعاتی داخلی اعضای هیات علمی و پسادکتری صنعتی.
برو بالا