موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

کارشناس مرکز رشد

  • نام : زهراسادات
  • نام خانوادگی : خضری
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • پست الکترونیک : khezri@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۱۶
زهراسادات خضری
برو بالا