موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

شرح وظایف پست سازمانی مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

 • هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی
 • طراحی و نظارت بر اجرای فعالیتهای ارتباطی و تبلیغی کلان سازمان
 • برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگانهای دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، ملاقاتها،کنفرانسها و سمینارها در چارچوب اهداف سازمان
 • تحقیق و ارزیابی نظرات و مطالبی که توسط مردم، مسئولین و یا در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با خط مشی هاو برنامه های اجرایی دانشگاه مطرح میگردد.
 • پاسخگویی لازم ومقتضی به مطبوعات و رسانه ها درخصوص سوالات یا ابهامات مطروحه دررابطه با سازمان مربوطه
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و سازمانهای فرهنگی در سطح کشور در جهت استفاده از امکانات و تجارب آنان در پیش برداهداف دانشگاه
 • انتخاب خلاصه مطالب جراید و آماده نمودن آن جهت مطالعه مقامات مافوق
 • ارائه گزارش کامل از اقدامات انجام شده به ریاست دانشگاه
 • انجام مطالعات افکارسنجی درخصوص برنامه ها و فعالیتهای سازمان متبوع
 • جمع آوری اطلاعات لازم جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط
 • نظارت و رسیدگی و پیگیری مشکلات و شکایات کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر اجرای کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه ای سازمان متبوع با توجه به اختیارات تفویضی
 • انجام امور مربوط به تشریفات و استقبال از میهمانان
 • نظارت برجمع آوری و تمرکز آمار و مدارک و اسناد مربوط به فعالیتها و پیشرفتهای دانشگاه
 • تهیه ، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه روابط عمومی
 • مدیریت محتوی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دانشگاه به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه
 • انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان
 • ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان و ارائه نظر مشورتی به منظور اتخاذ روش های اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های اجرایی و ارتباطی متناسب
 • ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارباب رجوع سازمان و جامعه و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان سازمان از طریق برگزاری ملاقات عمومی، مصاحبه با رسانه های گروهی ، سخنرانیها، سفرها ، بازدیدها و سایر فنون برحسب مورد
 • ارتباط مستمر با جراید، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی
 • انعکاس فعالیتها ، برنامه ها و طرحهای سازمان به مردم ، دولت ، نهادها و سازمان ها
 • مدیریت برپایی نمایشگاه های گوناگون و شرکت در نمایشگاه های مرتبط
 • ایجاد حسن رابطه و جلب مشارکت بین کارکنان و مسئولان سازمان از طریق برقراری جلسات داخلی، ایجاد نظام پیشنهادها و انتقادها و انعکاس آنها به مسئولان
 • نظارت بر برنامه ریزی امور مربوط به برگزاری مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می شود
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • گزارش به مقام ما فوق
 • سرپرستی و نظارت بر کارکنان تابع
برو بالا