موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه فنی مهندسی،مدیریت،حسابداری،علوم ورزشی

  • نام : ملیحه
  • نام خانوادگی : گلباز
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی
  • پست الکترونیک : golbaz@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۱۵
ملیحه گلباز

شرح وظایف

شرح وظائف کارشناس آموزش:

هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی دانشکده و دانشگاه به منظور برنامه ریزی دروس

۲. ثبت دروس ،انجام پیش انتخاب  واحد

۳. کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه

۴. کنترل حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور و مدیرگروه

۵. کنترل حذف تکدرس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور و مدیرگروه

۶. تنظیم و ارسال ابلاغیه اساتید

۷. تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید و مسئولین کارورزی

۸. کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرمهای مربوطه

۹. کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

۱۰. همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

۱۱. انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی و اعلام دانشجویان دارای شرایط موارد خاص به شورای موارد خاص دانشگاه

۱۲. پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل, اعلام اتمام سنوات ،مشروطی و رد معدل و .....

۱۳. تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان ، انتقالی ، تغییر رشته و ... و امضاء و ارسال به اداره آموزش دانشکده

۱۵. تنظیم برنامه امتحانات و دریافت تائید مدیر گروه آموزشی مربوطه،ارسال دعوتنامه ممتحنین و مراقبین ،تهیه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

۱۶. تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و مدیرگروه و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

۱۷. اعلام اسامی دانشجویان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیر آموزش

۱۸. پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره

۱۹. تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس اساتید

۲۰. صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

۲۱. تحویل فرم فعالیتهای آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاسها به اساتید

۲۲. دریافت وکنترل فرم های فعالیتهای آموزشی استادان رشته مربوطه

۲۳. مطالعه کامل دستورالعمل های اجرائی واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط کافی به قوانین و مقررات آموزشی

 

امور کلاسها :
۱ – تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و عملی) قبل از شروع هر نیمسال.
۲ – هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید.
۳ – تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت برگزاری کلاس جبرانی.
۴ – هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاسها.
۵ – کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاسها و در طول ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشگاه در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسي دستگاههاي کلاس.
۶ – هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان
۷- جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها (تئوری و عملی) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجويان.
۸ – اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت و شبکه های اجتماعی) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغیيرات ايجاد شده در کلاسها.
۹ – هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها.
۱۰ – چک کردن روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید.

 

 

امور مربوط به دانشجویان :
۱ – همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده.
۲ – تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان.
امور مربوط به امتحانات :
۱ – هماهنگی و همکاری در ارسال ابلاغیه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری.
۲ – همکاری در دریافت سئوالات اساتید.
۳ – همکاری در پیگیری ، تکثیر سئوالات و آماده سازی برگه های امتحانی.
۴ – همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان.
۵ – همکاری در دریافت لیست نمرات ازاساتید.
۶ – کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، تکثیر سئوالات و هماهنگی با نماینده کلاس مربوطه جهت برگزاری امتحانات میان ترم.

7 – هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه.

برو بالا