موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تماس با ما

برای ارتباط با هر یک از از واحدهای موسسه آموزش عالی رحمان می توانید پس از گرفتن شماره 01155230511  الی 13 با داخلی مربوطه تماس حاصل فرمایید.


حوزه ریاست موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای دکتر مهدوی زفرقندیریاست۱۰۵
جناب آقای دکتر نجفیمعاونت اجرایی۱۱۷
جناب آقای فیروزبخشحراست۱۰۸

حوزه آموزش موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای دکتر ابراهیمیمعاونت آموزشی ، پژوهشی۱۰۳
جناب آقای شیخ کاظمیمدیر آموزش و کارشناس جذب هیات علمی۱۱۸
سرکارخانم دکتر علیانمدیرگروه عمران و معماری۱۲۳
سرکارخانم دکتر سبزعلی پورمدیرگروه زبان انگلیسی۱۲۳
سرکار خانم احمدزادهکارشناس فارغ التحصیلان۱۱۳
سرکار خانم نجفیمدیر پژوهش ، کارشناس رشته های مترجمی زبان انگلیسی ، روانشناسی ، مشاوره ، آموزش کودکان استثنایی۱۱۴ و ۰۹۰۲۵۲۲۳۰۵۱۲
سرکار خانم گلبازکارشناس رشته های عمران ، معماری ، برق ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی ، مدیریت بازرگانی ،حسابداری ، علوم ورزشی۱۱۵
سرکار خانم دکتر سیده مهدیه میراعلمیعضو هیات علمی و مدیر ارتباط با صنعت۱۲۱
سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاریعضو هیات علمی و مدیر مرکز مشاوره و نظرسنجی۱۲۲

حوزه مالی و اداری موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای هرمز خیراله پورمعاونت مالی و اداری۱۰۵
سرکارخانم مریم پدرپورکارشناس مالی۱۰۴
سرکارخانم زهرا ملکیکارشناس انفورماتیک۱۱۲
سرکارخانم احترام شعبانیاندبیرخانه و جمعدار اموال۱۰۱و ۱۰۷
سرکارخانم زهراسادات خضریمدیر برنامه ریزی و توسعه منابع۱۱۹ و ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۳ و ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۱
سرکارخانم صغری شعبانیانکارشناس دوره های آزاد۱۱۹ و ۰۹۰۲۷۵۵۷۶۰۷
سرکار خانم دکتر منیره یحیاییمدیر امور مالی ۱۲۴
جناب آقای محمدرضا غرباانتظامات۱۱۰
برو بالا