موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تماس با ما

تماس با موسسه

برای ارتباط با هر یک از از واحدهای موسسه آموزش عالی رحمان می توانید پس از گرفتن شماره 01144464846 با داخلی مربوطه تماس حاصل فرمایید.

سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۴۳۱


حوزه ریاست موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای دکتر امیر مهدوی زفرقندیریاست۱۰۱
جناب آقای دکتر مهدی نجفیمعاونت اجرایی و قائم مقام ریاست۱۰۲
جناب آقای هرمز خیراله پورمدیر حراست۱۰۵
سرکار خانم زهراسادات خضریمدیر برنامه‌ریزی و توسعه منابع۱۰۷

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای دکتر سید عباس ابراهیمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه مدیریت و حسابداری۱۰۳
جناب آقای اسماعیل شیخ‌کاظمیمدیر آموزش و کارشناس جذب هیات علمی۱۱۸
سرکار خانم افسون نجفیکارشناس رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی، روانشناسی و مشاوره۱۱۴ و ۰۹۰۲۵۲۲۳۰۵۱۲
سرکار خانم ملیحه گلبازکارشناس رشته‌های عمران، معماری، برق، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، علوم ورزشی۱۱۵
سرکار خانم محبوبه احمدزادهکارشناس امور فارغ التحصیلان۱۱۳
سرکار خانم دکتر سحر علیانمدیرگروه عمران و معماری، مدیر مرکز مهارت‌آموزی۱۲۳
جناب آقای حسن خداداد نارنجیمدیر گروه روانشناسی و مشاوره۱۲۷
سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاریعضو هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره۱۲۲
سرکار خانم دکتر بتول سبزعلی‌پورمدیرگروه زبان انگلیسی، مدیر آکادمی زبان رحمان۱۲۰
سرکار خانم دکتر سیده مهدیه میراعلمیعضو هیات علمی گروه عمران و معماری۱۲۱
سرکار خانم دکتر سیده نازنین رهنمونعضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی۱۲۹
جناب آقای دکتر میلاد سبزه ‎آرایعضو هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره۱۲۶
سرکار خانم دکتر مریم چنانیمدیر گروه مهندسی پزشکی۱۳۰
جناب آقای مهندس مبین صباغی رستمیمدیر گروه کامپیوتر۱۲۵
جناب آقای هشام رستمیمدیر گروه تربیت بدنی۱۳۱
سرکار خانم زهراسادات خضری مدیر دوره‌های آزاد۱۰۷ و ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۱
سرکار خانم فاطمه جنت علی‎پورکارشناس دوره‌های آزاد و آکادمی زبان رحمان۱۱۶ و ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۳

حوزه پژوهش و فناوری موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
سرکار خانم دکتر سحر علیانمعاونت پژوهش و فناوری۱۲۳
سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاریمدیر دفتر پژوهش و نوآوری۱۲۲
جناب آقای دکتر میلاد سبزه آرای لنگرودیمشاور دفتر پژوهش و نوآوری۱۲۶
سرکار خانم دکتر سیده مهدیه میراعلمیمدیر ارتباط با صنعت۱۲۱
سرکار خانم افسون نجفیکارشناس دفتر پژوهش و نوآوری۱۱۴

حوزه فرهنگی و اجتماعی موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای علی اکبر الهیمعاونت فرهنگی و اجتماعی۱۰۹
سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاریمدیر مرکز مشاوره و نظرسنجی۱۲۲
سرکار خانم صغری شعبانیانکارشناس مرکز مشاوره۱۱۹

حوزه اداری و مالی موسسه رحمان

نام و نام خانوادگیسمت سازمانیشماره داخلی
جناب آقای هرمز خیراله‌پورمعاونت مالی و اداری۱۰۵
سرکار خانم دکتر منیره یحیاییمدیر امور مالی۱۲۴
سرکار خانم مریم پدرپورکارشناس مالی۱۰۴
سرکار خانم زهرا ملکیکارشناس انفورماتیک۱۱۲
جناب آقای هادی نوش ‎آذرکارشناس انفورماتیک ۱۱۱ و ۰۹۳۳۷۵۳۰۵۱۶
سرکار خانم احترام شعبانیاندبیرخانه و جمعدار اموال۱۰۱
سرکار خانم صغری شعبانیانکارشناس ارتقاء پایه نظام مهندسی۱۱۹ و ۰۹۰۲۷۵۵۷۶۰۷
جناب آقای محمدرضا غرباانتظامات۱۱۰
سرکار خانم پوران قربان پورآبدارخانه۱۰۶
برو بالا