موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آزمایشگاه ها و کارگاه های روانشناسی

لیست ابزارهای موجود

ردیفنام ابزار
۱کرونوسکپ
۲سنگین سنج
۳دارت
۴مترونوم
۵شمارنده و زمان سنج دیجیتال
۶Colour Mixer
۷لرزش سنج مارپیچ
۸کولیس سنجش احساس دو نقطه
۹خط کش تخمین فاصله (تخمین طول و تنظیم مرکز)
۱۰لرزش سنج v شکل: سنجش دقت ارادی
۱۱کرنومتر
۱۲Purdue Pegboard برای ارزیابی مهارت حرکات ظریف دست و انگشتان و هماهنگی چشم و دست (EHC)
۱۳خط کش مولر-لایر

لیست آزمون های روانشناختی موجود در آزمایشگاه روانشناسی

ردیفنام ابزارتعداد
۱آزمون هوش وکسلر کودکان۱۰ عدد
۲هوش آزمای استنفورد – بینه تهران۲ عدد
۳آزمون حافظه آندره ری (۱۹۴۲)۱ عدد
۴آزمون حافظه وکسلر۲ عدد
۵آزمون هوش آدمک گودیناف۱ عدد
۶آزمون مکعب های کهس۶ عدد
۷آزمون هوش کتل (فرم A)۱ عدد
۸آزمون هوش ریون (تصاویر ماتریس پیشرونده رنگی کودکان)۱۳ عدد
۹آزمون هوش ریون (تصاویر ماتربس پیشرونده استاندارد) – ۵ مجموعه ای ۱۲ عدد
۱۰آزمون هوش ریون (تصاویر ماتریس پیشرونده پیشرفته (دو مجموعه ای) ۲۴ عدد
۱۱راهنمای نمره گذاری تصاویر ماتریس پیشرونده پیشرفته (دو مجموعه ای)۱۲ عدد

آزمون های حوزه شخصیت

ردیفنام ابزارتعداد
۱پرسشنامه نقشی جنسی بِم (۱۹۷۴)۱ عدد
۲آزمون سخت رویی کوباسا و همکاران (۱۹۸۲)۲ عدد
۳پرسشنامه سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه – وحید فضلی (۱۳۸۹)۱ عدد
۴پرسشنامه شخصیت نئو- مک کری و کاستا (۱۹۸۶)- NEO-FFI-۶۰ (فرم ۶۰ سوالی)۲ عدد
۵آزمون هیجان خواهی- ماروین زاکرمن – ۱۹۷۸۱ عدد
۶آزمون تحلیلی شخصیت – آیسنک – ۱۳۹۶۳۱ عدد
۷آزمون سازگاری بِل۱ عدد
۸پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت– ریموند کتل – ۱۹۷۳۱ عدد
۹آزمون تفاوت های معنایی نقش جنسی(SDSR) – جولین هافنر (۱۹۸۴)۱ عدد
۱۰پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی –اسنل – فیشر و والتزر (۱۹۹۳)۱ عدد
۱۱پرسشنامه ابعاد هویت۱ عدد

آزمون های شغلی و تحصیلی

ردیفنام ابزارتعداد
۱رغبت سنج تحصیلی – شغلی، برگرفته از رغبت سنج شغلی جان هالند۱ عدد
۲پرسشنامه انگیزش تحصیلی – لپر و همکاران (۲۰۰۵)۲ عدد

آزمون های فرافکن

ردیفنام ابزارتعداد
۱آزمون رورشاخ ۱ عدد
۲تصاویر آزمون اندریافت موضوع (TAT) – مورگان و موری ۱۹۳۵۲ عدد
۳تصاویر آزمون اندریافت کودکان (CAT)– بلاگ و سونیا بلاک- (۱۳۴۹)۱ عدد

آزمون های روابط بین فردی

ردیفنام ابزارتعداد
۱مقیاس اعتماد در روابط بین فردی – رمپل و هولمز- (۱۹۸۶)۱ عدد

آزمون های حوزه آسیب شناسی روانی

ردیفنام ابزارسازندهسالتعداد
۱پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH) اولسون۱۹۸۸۱ عدد
۲پرسشنامه چند وجهی-شخصیتی مینه سوتا (فرم کوتاه ۷۱ سوالی)۱ عدد
۳آزمون اضطراب کتل (۴۰ سوالی)کتل۱۹۷۳۱ عدد
۴مقیاس طرحواره های جنسی زناناندرسون و سیبرانووسکی۱۹۴۴۱ عدد
۵مقیاس افکار قالب درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)۱ عدد
۶مقیاس طرحواره های جنسی مرداناندرسون و سیبرانووسکی۱۹۹۹۱ عدد
۷پرسشنامه رضایت جنسی لارسونلارسون۱۹۹۸۱ عدد
۸مقیاس رابطه جنسی (SRS)اسنل و هاوس۱۹۹۰۱ عدد
۹پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیسازمان بهداشت جهانی ۱ عدد
۱۰چک لیست نشانه ای اختلالات روانی (SCL-۹۰-R)دروگاتیس و همکاران۱۹۷۶۱ عدد
۱۱پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)۱ عدد
۱۲آزمون بندر گشتالت ۱۰ عدد
۱۳مقیاس خودسنجی اضطراب زانک (SAS)زانک۱۹۷۱۱ عدد
۱۴شاخص بین المللی عملکرد نعوظ (IIEF)روزن و همکاران۱۹۹۷۱ عدد
۱۵پرسشنامه رضایت جنسی (فرم مردان)سیداعظم مصطفوی۱۳۹۱۱ عدد
۱۶پرسشنامه رضایت جنسیمریم یاوری کرمانی۱۳۸۹۱ عدد
۱۷مقیاس طرحواره های جنسی مرداناحمد اسمعیلی و لیلی امیر سرواری۱۳۹۲۱ عدد
۱۸آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)ترجمه داوود احمدی۱۳۹۲۱ عدد
۱۹پرسشنامه رضایت جنسی (فرم زنان)سیداعظم مصطفوی۱۳۹۱۱ عدد
۲۰پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا (MMPI-۲)هاتاوی و مک کلینی۱۹۸۹۱ عدد
۲۱پرسشنامه چند محوری بالینی میلون (MCMI٫III)میلون۱۹۹۴۱ عدد
برو بالا