موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آکادمی زبان رحمان

دوره‌های آکادمی زبان رحمان-تابستان 1401

نام دورهنام مدرسروز و ساعتتاریخ شروع
زبان خردسالان-آنلاینکیمیا دارش
زبان خردسالان-حضوریسمیه محمدرضایی/نیکو امین یاوری/هستی محمدی
زبان خردسالان پیشرفته-آنلاینکیمیا دارش
زبان خردسالان پیشرفته-حضوریسمیه محمدرضایی/نیکو امین یاوری/هستی محمدی
زبان کودکان-آنلاینکیمیا دارش/سمیه محمدرضایی
زبان کودکان-حضوریسمیه محمدرضایی-نیکو امین یاوری
زبان نوجوانان-آنلاینسمیه محمدرضایی
زبان نوجوانان-حضوریکیمیا دارش
زبان بزرگسالان Starter-آنلایندکتر سیده نازنین رهنمون/کیمیا دارش/سمیه برجسته
زبان بزرگسالان Starter-حضوریدکتر بتول سبزعلی‌پور/دکتر سیده نازنین رهنمون/دکتر سحر علیان
زبان بزرگسالان Elementary-آنلایندکتر سحر علیان/سمیه برجسته
زبان بزرگسالان Elementary-حضوریدکتر سحر علیان
زبان بزرگسالان Pre intermediate-آنلایندکتر سیده نازنین رهنمون
زبان بزرگسالان Pre intermediate-حضوریدکتر سیده نازنین رهنمون
زبان بزرگسالان Intermediate-آنلایندکتر بتول سبزعلی پور
زبان بزرگسالان Intermediate-حضوریدکتر بتول سبزعلی پور
زبان آلمانی-آنلاینحمیدرضا سعادتی/نازنین قیصرپور
زبان ترکی استانبولی-آنلاینمازیار علیزاده
زبان عربی(آنلاین و حضوری)حسین سلمی

دوره‌های Optional آکادمی زبان رحمان-تابستان 1401

نام دورهنام مدرسروز و ساعتتاریخ شروع
دوره آمادگی آزمون IELTSدکتر سیده نازنین رهنمون
دوره آمادگی آزمون EPT/MSRTدکتر سیده نازنین رهنمون
دوره آمادگی آزمون TOEFLدکتر بتول سبزعلی‌پور
دوره آمادگی آزمون Duolingoدکتر بتول سبزعلی‌پور/دکتر سیده نازنین رهنمون
دوره آمادگی آزمون TOLIMOدکتر بتول سبزعلی‌پور
دوره بحث آزاد(Free Discussion)دکتر سیده نازنین رهنمون/دکتر سحر علیان
دوره گرامر و فونتیک و اصلاح انواع لهجهدکتر بتول سبزعلی‌پور
دوره مکالمات انگلیسی روزمره و سفردکتر بتول سبزعلی‌پور
دوره فیلم و سریالدکتر سیده نازنین رهنمون
دوره اصطلاحات و تعبیراتدکتر بتول سبزعلی‌پور
برو بالا