موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آکادمی زبان رحمان

برنامه آکادمی زبان رحمان - زمستان 1400

نام دورهنام مدرسروز و ساعتتاریخ شروع
زبان خردسالان پیشرفته_۲_A (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه ، چهارشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۷:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۰
زبان کودکان _۱_F (حضوری)خانم سمیه محمدرضاییشنبه ، چهارشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۲۷
زبان کودکان-۲-E (حضوری)خانم نیکو امین یاوریشنبه ، دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵۱۴۰۱/۰۲/۰۴
زبان کودکان _۴_C (آنلاین)خانم کیمیا دارشدوشنبه | ۱۶:۴۵ - ۱۷:۴۵ | چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۲۴
زبان کودکان-۴-D (حضوری)خانم سمیه محمدرضاییشنبه ، چهارشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۵:۴۵۱۴۰۱/۰۲/۱۷
زبان کودکان _۵_B (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۳
زبان کودکان _۷_A (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۷:۱۵ - ۱۸:۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۳
زبان نوجوانان_۱_A (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه ، دوشنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۶:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۰
زبان بزرگسالان_Starter_ H_۱ (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۶:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۸
زبان بزرگسالان_Starter_ G_۲ (حضوری)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۲۸
زبان بزرگسالان_Starter_ E_۳ (آنلاین)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۸:۳۰ - ۱۹:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۸
زبان بزرگسالان_Starter_ F_۳ (حضوری)خانم دکتر بتول سبزعلی‎پوردوشنبه | ۸:۰۰ - ۹:۳۰ | سه‌شنبه | ۱۱:۰۰ - ۱۲:۳۰۱۴۰۱/۰۱/۳۰
زبان بزرگسالان_ Starter_۴_ C (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۸:۳۰ - ۱۹:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۳
زبان بزرگسالان_Elementary_۵-B (آنلاین)خانم دکتر سحر علیاندوشنبه ، چهارشنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۶:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۹
زبان بزرگسالان_Elementary-خصوصی (آنلاین)خانم کیمیا دارشدوشنبه ، چهارشنبه | ۱۰:۰۰ - ۱۱:۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۴
بزرگسالان-Pre Intermediate-۴-B (آنلاین)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه ، سه‌شنبه | ۸:۳۰ - ۹:۴۵۱۴۰۱/۰۱/۲۸
زبان بزرگسالان_ Intermediate (حضوری)خانم دکتر بتول سبزعلی‎پوریکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰۱۴۰۱/۰۱/۲۳
زبان بزرگسالان_ Pre IELTS (حضوری)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰در حال برگزاری
زبان آلمانی_۱_B (آنلاین)آقای حمیدرضا سعادتیسه‌شنبه | ۱۸:۳۰ _ ۲۰:۰۰ | جمعه | ۱۷:۰۰ _ ۱۸:۳۰۱۴۰۱/۰۱/۳۰
زبان آلمانی_۳_A (آنلاین)آقای حمیدرضا سعادتییکشنبه ، پنج‌شنبه | ۲۰:۰۰ _ ۲۱:۳۰۱۴۰۱/۰۱/۲۵
زبان عربی (حضوری و آنلاین)آقای حسین سلمییکشنبه ، سه‌شنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۳۰
زبان عربی (حضوری)آقای حسین سلمیدوشنبه ، چهارشنبه | ۱۱:۰۰ - ۱۲:۳۰۱۴۰۱/۰۱/۳۱
زبان ترکی استانبولیآقای مازیار علیزادهدوشنبه ، چهارشنبه | ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۲۹
دوره بحث آزادخانم دکتر سحر علیانچهارشنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰۱۴۰۱/۰۱/۳۱
برو بالا