موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • نام : سیدعباس
 • نام خانوادگی : ابراهیمی
 • مدرک تحصیلی : دکترا
 • پست الکترونیک : sa.ebrahimi@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۰۳
سیدعباس ابراهیمی

شرح وظایف

 1. اداره كلیه امور آموزشی دانشگاه
 2. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با كمك مسئولان ذیربط
 3. نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی
 4. تدوین پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش
 5. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 6. تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه
 7. برنامه‌ریزی امور آموزشی با همكاری واحدهای ذیربط
 8. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه
 9. ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و‌اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
 10. اجرای دوره‌های كوتاه‌مدت آموزشی
 11. بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت‌های پژوهشی
 12. مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملكرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 13. تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همكاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 14. اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
 15. همكاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و كنفرانس‌های علمی و اجرای كلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 16. همكاری در اجرای دوره‌های كوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی
 17. نظارت بر كلیه امور پژوهشی دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانكهای اطلاعاتی
 18. برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 19. تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای طرح در شورای‌پژوهشی دانشگاه
 20. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چهارچوب برنامه‌های رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه
 21. برنامه‌ریزی گسترش دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاه
برو بالا