موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مسئول مرکز


مدیر مرکز رشد

نام : مبین
نام خانوادگی : صباغی رستمی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای MOT

پست الکترونیک : mobin.sabbaghi@rahman.ac.ir
شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ داخلی 125


شرح وظایف مدیر مرکز رشد

• اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا
• تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
• نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده
• ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری
• برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
• عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
• ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز


برو بالا