موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
مهدی سعادتی خمسه

مهدی سعادتی خمسه

 • educationمدرک : دکتری تخصصی معماری (مطالعات معماری ایران)
 • positionمرتبه دانشگاهی : عضو هیأت علمی (استادیار)
 • facultyگروه : معماری
 • emailپست الکترونیک : mhd.saadati@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دکترى 1393 معماری (مطالعات معماری ایران) آکادمی ملی علوم آذربایجان
  کارشناسى ارشد پیوسته 1384 مهندسی معماری دانشگاه تهران
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  2. پروانه اشتغال به کار مهندسی (صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا (پایه ارشد))
  3. عضو کمیته تخصصی معماری (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- دفتر نمایندگی نور)
  4. عضو گروه کنترل نظارت (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- دفتر نمایندگی نور)
  5. عضو هیأت علمی دانشگاه شمال آمل (1394 تا 1395)
  6. عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی مازیار رویان (1388 تا 1395)
  7. مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علامه حلی چالوس (1396 تا 1401)

  زمینه های تدریس

  1. دانشگاه شمال (آمل) - (عضو هیأت علمی)
  2. دانشگاه کمال الملک
  3. موسسه آموزش عالی علامه حلی (چالوس)
  4. موسسه آموزش عالی پویندگان دانش (چالوس)
  5. موسسه آموزش عالی مازیار (رویان) - (عضو هیأت علمی)
  6. موسسه آموزش عالی نیما (محمود آباد)
  7. دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای چالوس، محمودآباد، شهر قدس، سمنان و مهدیشهر)
  8. موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (عضو هیأت علمی)
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. موسوی, فاطمه سادات؛ سعادتی خمسه، مهدی (1395)، بازنگری در طراحی مساجد با رویکرد تعامل میان سنت و مدرنیته، همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران: انجمن افق نوین علم و فناوری.
  2. موسوی, فاطمه سادات؛ سعادتی خمسه، مهدی (1395)، سازه‌های گنبدی مدرن جایگزین گنبدهای آجری به عنوان عنصر شاخص مسجد، همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران: انجمن افق نوین علم و فناوری.
  3. قاضی زاده قادی، عاطفه؛ سعادتی خمسه، مهدی (۱۳۹۵)، پژوهشی تطبیقی در ساختار کالبدی بناهای آرامگاهی مازندران (ساری، آمل، قایم شهر)، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز: مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
  4. زمانی، پانته‌آ؛ سعادتی خمسه، مهدی (1396)، بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر طراحی الگوریتمیک، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران: دانشگاه علامه مجلسی.
  5. زمانی، پانته‌آ؛ سعادتی خمسه، مهدی (1396)، واکاوی نقش ابزارهای الگوریتمیک در طراحی معماری، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران: دانشگاه علامه مجلسی.
  6. حیدری، سحر؛ سعادتی خمسه، مهدی (1396)، بررسی راهکارهای الگوی ساختمان‌های صفر انرژی به ویژه از طریق سلول‌های فتوولتاییک، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران: دانشگاه علامه مجلسی.
  7. مشیری لنگرودی، آرش؛ رستمی، جواد؛ سعادتی خمسه، مهدی (1396)، تاثیر محدودیت رفتار در طراحی پیاده‌راه‌ها، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران: دانشگاه اسوه.
  8. مشیری لنگرودی، آرش؛ رستمی، جواد؛ سعادتی خمسه، مهدی (1396)، سنجش میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از پیاده‌راه با توجه به نقش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی شهر لنگرود)، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران: دانشگاه اسوه.

  عضویت در هیات تحریریه

  1. داوری مقالات برای نشریه علمی- پژوهشی مطالعات ایران‌شناسی (دانشگاه تهران)
  2. داوری مقالات برای نشریه علمی- پژوهشی گلستان هنر (فرهنگستان هنر)
  3. داوری مقالات برای نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری و روستایی (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
  4. داوری مقالات برای نشریه علمی- تخصصی بوطیقای معماری (ISC)
 • پایان نامه ها

  1. راهنمایی بیش از 100 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد معماری (در دانشگاه شمال آمل، دانشگاه کمال‌الملک نوشهر، دانشگاه علامه حلی چالوس، دانشگاه پویندگان دانش چالوس، دانشگاه مازیار رویان و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی)
  2. راهنمایی بیش از 10 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد معماری داخلی (در دانشگاه کمال‌الملک نوشهر و دانشگاه آزاد اسلامی)
  3. راهنمایی بیش از 50 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی معماری (دانشگاه شمال آمل)
  4. راهنمایی بیش از 20 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی معماری و معماری داخلی (دانشگاه مازیار رویان)
  5. راهنمایی بیش از 10 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی معماری (دانشگاه نیما محمود آباد)
  6. راهنمایی بیش از 10 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)
 • مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی

  1-  سعادتی خمسه، مهدی (1396)، ارزیابی انتقادی گرایش به معماری غرب در کاخ‌های دوره قاجار، مدیریت شهری، 16(46)، 198-179.

  2- Saadati Khamseh, Mehdi (2016), An Analytical Study of the Evolution of Qajar Palaces, International Journal of Urban and Rural Management, 15(45), 368-389.

  3- سعادتی خمسه، مهدی (1396)، بررسی تطبیقی دو الگوی سنتی و غربی خانه در دوره قاجار؛ نمونه موردی: خانه مِشکیان یزد و عمارت ذوالفقاری زنجان، مدیریت شهری، 16(48)، 350-333.

  4- سعادتی خمسه، مهدی؛ شهابی، محمدرضا (1399)، تاثیر مصالح نوین و هوشمند در کاهش مصرف انرژی با رویکرد معماری پایدار، مطالعات پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 59، 123-113.

  5- Shahabi, Mohammad Reza; S. Khamseh, Mehdi (2020), Effective solutions in designing the use of nanotechnology in faculty of architecture, Journal of Balkan Ecology, 23(4), 399-413.

  6- Saadati, M. (2013), Problem of Tradition in Art, Science Vector, 4(15), 161-164.

  7- Saadati Khamseh, Mehdi (2013), From Tradition to Modernity and the Reasons for the Start of  Modernism in Qajar Architecture, Problems of Art and Architecture, 1(43), 132-141

  8- Saadati Khamseh, Mehdi (2013), Features of Public Buildings in Architecture Of Iran during Qajar Era, The History of Architecture and the Reconstruction of Monuments, 2(6), 70-76.

  9- Saadati Khamseh, Mehdi (2013), Features of Residential Buildings in Architecture of Iran during Qajar Era, Scientific News, 16, 194-198.


 • کتابهای تالیف / ترجمه شده

  1 - سعادتی خمسه، مهدی (1397)، کاخ‌های قاجار: ارزیابی و تبیین روند تحول در معماری قاجار، تهران: ارشدان.

برو بالا