موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اکبر افقری

اکبر افقری

 • educationمدرک : دکتری
 • positionمرتبه دانشگاهی : دانشیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : afghari@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دکترا 1364 applied linguistics Stanford, U.S.A
  کارشناسی ارشد 1362 applied linguistics Stanford, U.S.A
  کارشناسی ارشد 1353 English Language and Literature شیراز
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو هیآت علمی موسسه رحمان رامسر
  2. هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان

  زمینه های تدریس

  1. Courses on applied linguistics, testing, and methodology
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. Role of Word-Order Permutations in EFL Learners’ Semantically Non-Deviant and Deviant Sentences Processing Mechanisms اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات 1397
  2. Investigating Language Policy and Its Influence on U.S. Immigration Restriction and Citizenship Test پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان 1396
  3. On the Relationship between Critical Thinking Ability and Translation Accuracy in SLA چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان 1395
  4. The Interaction Between Using Test-Taking Strategies, Level of Language Proficiency, and Test Performance اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  5. The Differences Between Undergraduate and Postgraduate Students in Attitude and Use of Language Learning Strategies: A Study of EAP Students in Iran اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  6. The Interaction Between Linguistic Competence and Metacognitive Awareness in Reading Comprehension Test Performance of Iranian EFL Learners اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  7. Sex Differences in English Vocabulary Learning Through the Keyword Method: The Case of Iranian EFL Learners اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  8. Exploring the Gender Effect on Iranian EFL Learners’ Beliefs About the Role of Rote-Learning in Vocabulary Learning Strategies اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  9. Implementation of the Keyword Method to Improve Foreign Language Vocabulary Recall Among Iranian EFL Learners اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی 1391
  10. The Relationship Between Think-Aloud Protocols (Concurrent and Retrospective Verbal Reports) and Reading Ability of Iranian EFL Learners سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان 1394
  11. A SOCIOPRAGMATIC STUDY OF APOLOGY SPEECH ACT REALIZATION PATTERNS IN PERSIAN اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی 1392

  عضویت در هیات تحریریه

  1. مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه
  2. تحقیق در آموزش زبان انگلیسی
 • کتاب ها

   1- English for Students of Social Sciences

  زبان اصلی : انگليسي
  نوع : تأليف
  سال چاپ :
  ناشر : دانشگاهي
  نام ناشر : SAMT
  تعداد صفحات :
  قطع کتاب : وزيري

  شماره شابک :
  تیراژ :
  نوبت چاپ : 10
  نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -


  2 - English for Students of Persian Literature (I)

  زبان اصلی : انگليسي
  نوع : تأليف
  سال چاپ :
  ناشر : دانشگاهي
  نام ناشر : SAMT
  تعداد صفحات :
  قطع کتاب : وزيري

  شماره شابک :
  تیراژ :
  نوبت چاپ : 10
  نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -


   3 - English for Students of Social Sciences

  زبان اصلی : انگليسي
  نوع : تأليف
  سال چاپ :
  ناشر :
  نام ناشر : SAMT
  تعداد صفحات :
  قطع کتاب : وزيري

  شماره شابک :
  تیراژ :
  نوبت چاپ : 10
  نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Dr. Farhad Moshfeghi

برو بالا