موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
آرام مرادی

آرام مرادی

 • educationمدرک : دکتری
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : دانشکده علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : moradi@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسی 1388 علوم ورزشی خوارزمی
  کارشناس ارشد 1391 مدیریت ورزشی تهران
  دکتری 1396 مدیریت ورزشی شمال
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. تدریس دروس مختلف علوم ورزشی در دانشگاه های علمی کاربرردی شهر تهران از سال 1391
  2. تدریس دروس ضمن خدمت برای کارکنان شهرداری تهران
  3. تدریس دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی
  4. مدرس کارگاه های مختلف حقوق ورزشی در آموزش و پرورش و فدراسیون های ورزشی

  زمینه های تدریس

  1. کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی از سال 1398
  2. ارزیاب رسمی خسارت حوادث ورزشی بیمه مرکزی ج.ا.ا
  3. مربی رسمی فدراسیون رشته های ورزشی بدنسازی، هندبال، دو میدانی، ورزش همگانی
 • عضویت در هیات تحریریه

  1. نگارش 5 کتاب تخصصی علوم ورزشی
  2. نشر 2 مقاله بین المللی (ISI) و 11 مقاله علمی پژوهشی (ISC) در زمینه های مختلف علوم ورزشی
  3. ارائه بیش از 20 مقاله علمی در همایش های داخلی و خارجی
  4. نگارش 2 طرح پژوهشی ملی

  عضویت در انجمن های علمی

  1. داور نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران از سال 1400
  2. داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان از سال 1400
  3. داور پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در سال 1399
  4. عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور از سال 1398
  5. عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از سال 1398
 • انتشارات

  مرادی، آرام. خلیفه، سید نعمت. دبیر، علیرضا. تحليل پراکندگي و ارزیابی میزان دسترسی به کاربري هاي ورزشي بر پایه داده های شهر تهران. مجله علمی پژوهشی مدیریت ورزشی. (پذیرفته شده برای چاپ 1400)

  مرادی، آرام. باران چشمه، مهر علی. محمودی، احمد. قربانی، محمد حسین. تدوین سند راهبردی تربیت بدنی و ورزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین . (پذیرفته شده برای چاپ 1400).

   

  F. Salarvandian, S.A. Hosseini, A, Moradi, M. Karoubi(2020). Assessing the spatial distribution of sports spaces within walking distance in Tehran. International Journal of Urban Sciences, DOI: 10.1080/12265934.2019.1710552

  Khajeh Salehani,M. Moradi,A. Taghi Pour,F. Sharifi Moghadam,S(2015). Investigating the relationship between social capital and corporate entrepreneurship in the ministry of youth affairs and sports providing a model. buleetin of environment, pharmacology and life sciences.Vol. 5(S2), pp. 478-489

  سجادی، سید نصراله. رضوی، سید محمد حسین. حسینی، سید عماد. مرادی، آرام. ارائه الگوی مناسب جهت تحقق توزیع بهینه فضاهای ورزشی در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 24-9

  سجادی، سید نصراله. رضوی، سید محمد حسین. حسینی، سید عماد. مرادی، آرام. ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربری­های ورزشی در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران. ( پذیرفته شده برای چاپ، برگرفته از رساله دکتری ) 1396

  اسیوند، حسن. رضوی، سید محمد حسین. مرادی، آرام. اسیوند، عباس. تبیین برنامه راهبردی ورزش  شنا استان چهار محال وبختیاری. مجله علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دوره 9 شماره

  رضوی، سید محمد حسین. سجادی، سید نصراله. مرادی، آرامبررسی موانع پیش روی بلیط فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران. مجله علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.دوره 8 شماره 3 پاییز 1395

  اسیوند، حسن. مرادی، محمد رضا. مرادی، آرام.  تاثیرنفوذ اجتماعی مدیران برتوانمند سازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار محال وبختیاری. مجله علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دوره 8 شماره 4 زمستان 1395

  اسدی، نوید. سجادی، سید نصراله. گودرزی، محمود. مرادی، آرام. تبیین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی،  مجله علمی پژوهشی رویکرد نوین در مدیریت ورزشی. دوره 7 شماره 2 تیر 1394

  مرادی، آرام. سجادی، سید نصراله. گودرزی، محمود. ارتباط ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری به برند وسایل ورزشی در بازیکنان تیم های ملی رشته های راکتی.  مجله علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دوره 5 شماره4 زمستان 1392

  جلالی فراهانی، مجید. محمودی، احمد. علیدوست، ابراهیم. مرادی، آرامبررسی وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران، مجله علمی پژوهشی مدیریت ورزشی، دوره پنجم شماره 2، ص 95- 108، 1392

 • مسئولیت های دانشگاهی و علمی

  مسئول دبیرخانه همایش ملی شهرسازی ایرانی اسلامی (چالش ها و راهبردها) در سال 1393 شهرداری تهران

  عضو هیئت رییسه ورزش های ناشنوایان در سال 1393 استان تهران

  عضو هیئت رییسه و کمیته بازاریابی کنگره تربیت بدنی نیاز نسل فردا در سال 1392 دانشگاه تهران

  عضوکمیته بازاریابی ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در سال 1390 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - تهران

 • چاپ کتاب

  سال

  عنوان کتاب

  ناشر

  تالیف/ترجمه

  1399

  برنامه ریزی فضاهای ورزشی شهری

  انتشارات تالاب

  تالیف

  1397

  ورزش برای رشد اجتماعی

  انتشارات تالاب

  ترجمه

  1388

  حرکت شناسی ورزشی

  انتشارات ارشد

  تالیف

  1388

  بیومکانیک ورزشی

  انتشارات ارشد

  تالیف

 • ارائه مقاله علمی در کنفرانس

  سال

  عنوان کنفرانس و سمینار

  عنوان مقاله

  مکان

  1400

  اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و پژوه های بین رشته ای

  ارزیابی میزان دسترسی بهینه به فضاهای ورزشی

  دانشگاه تهران

  1400

  نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

  بررسی ارزیابی پایداری اجتماعی محلات منطقه 7 شهرداری تهران

  تهران

  1400

  نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

  طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

  تهران

  1397

  پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

  بررسی راهکارهای موانع استعدادیابی در ورزش کشور

  تهران

  1397

  پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

  بررسی روش های تامین مالی جهت سرمایه گذاری  و توسعه فضاهای ورزشی شهری

  تهران

  1394

  مقالات اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری، اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران

  بررسی چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران

  اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران

  1394

  مقالات اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری،

  سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

  اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران

  1393

  همایش شهرسازی ایرانی- اسلامی

  برنامه ریزی شهری و ورزش شهروندی

  شهرداری تهران

  1393

  مقالات سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی،

  سیری در تحولات مدیریت انگیزش کارکنان در سازمان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

  2011

  2nd world Conference of Learning, teaching & Educational Leadership

  A.Survey the impact of value dimension of relationship marketing on brand loyalty in national team rocket players

  Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

  1390

  همایش ملی تفریحات ورزشی

  بررسی نظرات شهروندان منطقه هفت شهرداری تهران در خصوص وضعیت ورزش همگانی.

  شهرداری تهران

  1394

  دومین کنفرانس علمی مدیریت شهری و هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری

  توسعه شهری، شکل گیری و تحول جامعه مدنی (مطالعه موردی: شهر تهران)

  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

برو بالا