موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
بتول سبزعلیپور

بتول سبزعلیپور

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : sabzalipour@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1379 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد تنکابن
  کارشناسى ارشد 1390 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تنکابن
  دکترى 1396 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اصفهان
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر گروه زبان دانشکده علوم انسانی ازشهریور1399
  2. تاسیس اکادمی زبان در دانشگاه رحمان رامسر از تابستان 1398 و مسول اکادمی
  3. عضو شورای راهبردی موسسه اموزش عالی رحمان رامسر
  4. مدیر مسول محفل ترجمه موسسه اموزش عالی رحمان رامسر
  5. داور ژورنال های cogent education و IJREE
  6. عضو کمیته داوران همایشهای ملی و بین المللی دانشکاه تهران از سال 97 تا کنون
  7. عضو کمیته ی داوران جشنواره ی حرکت وزارت علوم
  8. داور ژورنال جستار های زبانی دانشگاه تربیت مدرس

  زمینه های تدریس

  1. مدرس- دانشگاه آزاد تنکابن از سال 98-92- دروس تخصصی مترجی زبان-دروس عمومی رشته های حقوق، تربیت بدنی،روانشناسی ، عمران،کامپیوتر، مهندسی پزشک و زبان عمومی
  2. مدرس- موسسه ی آموزش عالی رودکی تنکابن تااز سال98-92-دروش تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد اموزش و مترجمی زبان
  3. مدرس- دانشگاه پیام نور رامسر از سال 96-92دروس تخصصی مترجمی زبان و دروس زبان عمومی
  4. مدرس- دانشکده ی سما از سال 96-92-زبان تخصصی عمران و معماری، کامپیوتر،تربیت بدنی
  5. مدرس- مدرسه ی راهنمایی فدک سبز90-86
  6. مدرس- آموزشگاه زبان از سال 80
  7. دانشگاه بین المللی امام رضا از سال 1399
  8. دانشگاه ازاد اصهفان از سال 1400
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. زبان انگلیسی، دیدگاه اسلام و جمهوری اسلامی درباره ی آن-سومین همایش بین المللی مدیریت و علوم اسلامی- 14 تیر 1397
  2. استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری-سومین همتیش مدیریت و علوم انسانی- 14تیر 1397
  3. وبینار Assessing writing online- دانشگاه کمبریج-22 ژوئن
  4. وبینارIntroducing new personalised results for Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers-سپتامبر 2020

  عضویت در هیات تحریریه

  1. عضو کمیته داوران همایشهای بیناللملی دانشگاه تهران
  2. عضو کمیته داوران Cogent education
  3. عضو هیت داوران IRJEE
  4. داور ژوررنال جستارهای زبانی دانشگاه تهران

  عضویت در انجمن های علمی

  1. عضو دبیران انجمنهای زبان انگلیسی ایران
  2. عضو باشگاه گران جوان
 • پایان نامه ها

  1. (The relationship between critical thinking and simultaneous interpreting- Allireza Nasir Ahmadi-Batoul Sabzalipour(Supervisor
  2. (The analysis of the translation of metaphorical words and phrases in Quran by Arberry and Pickhall based on Newmark’s model- Zhale Ghahri- Batoul sabzalipour(Supervisor
  3. (A comparative TQA study of Animal Farm (George Orwell) translations from the grammatical and lexical shifting point of view- Hodas Amiri- Batoul sabzalipour( Advisor
  4. (The effect of genre-based instruction on the translation ablility of translation students based on Pak's analytical framework-Sadaf Khajavi-Batoul Sabzalipour(supervisor
  5. (Category shift in the process of translation of Animal Farmby George Orwell from English to persian- sharareh taghiyan- batul sabzalipour(supervisor
  6. The Effects of Interactionist Dynamic Assessment on Writing Ability and Self-Regulated Learning: A Case of Iranian Intermediate EFL Learners
  7. Teaching the Pronunciation of /θ/ and /ð/Among Iranian Intermediate Students by Recasts and Prompts
  8. The Impact of Drops® Application on Intermediate EFL Students’ Vocabulary Development and Effort-Regulation
 • مقالات منتشر شده

  ردیف مقالات منتشر شده
  1 Discursive Analysis of Medical Spoken Texts in English and Persian-Batoul Sabzalipour and Hossein Heidari Tabrizi-Elixir Literature 66 (2014) 20605-20608
  2 The effect of using explicit web-based on learning speech act of thanking of Iranian EFL upper-intermediate level learners-/ Elixir Literature 66 (2014) 20609-20613
  3 THE EFFECT OF USING WEB- BASED INSTRUCTION ON LEARNING OF SPEECH ACT OF COMPLIMENT OF IRANIAN EFL LEARNERS-Batoul Sabzalipour-ISSN: 2186-845X ISSN: 2186-8441 Print-Vol. 2 No. 3, July 2013
  4 THE EFFECT OF USING SUPPLEMENTARY ON-LINE CORPORA ON ADVANCED IRANIAN EFL LEARNERS’ TRANSLATION ABILITY-Batoul Sabzalipour, Ramin Rahimy-ISSN: 2186-8492, ISSN: 2186-8484 Print-Vol. 1. No. 3. August 2012
  5 ERROR ANALYSIS ON STUDENTS' PERSIAN – ENGLISH TRANSLATION-Batoul Sabzalipour-ISSN: 2186-8492, ISSN: 2186-8484 Print Vol. 1. No. 4. November 2012
  6 The Evaluation of Iranian High School English Textbook-Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol. 3(3) August 2014_The Effect of Using Supplementary On-line Corpo on Advanced Iranian EFL Learners’ Persian into English Translation Ability Batoul SabzalipourJ. Basic. Appl. Sci. Res., 2(12)13015-13018, 2012 © 2012, TextRoad Publication
  ISSN 2090-4304
  Journal of Basic and Applied
  Scientific Research
  www.textroad.co____________________________________________
  7 THE EFFECT OF USING SUPPLEMENTARY ON-LINE CORPORA ON ADVANCED IRANIAN EFL LEARNERS’ TRANSLATION ABILITY-Batoul Sabzalipour, Ramin Rahimy-ISSN: 2186-8492, ISSN: 2186-8484 Print-Vol. 1. No. 3. August 2012
  8 ERROR ANALYSIS ON STUDENTS' PERSIAN – ENGLISH TRANSLATION-ISSN: 2186-8492, ISSN: 2186-8484 Print-Vol. 1. No. 4. November 2012
  9 The Evaluation of Iranian High School English Textbook-Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol. 3(3) August 
  10 The Effect of Using Supplementary On-line Corpora on Advanced Iranian EFL Learners’ Persian into English Translation Ability-Batoul Sabzalipour-J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(12)13015-13018, 2012-© 2012, TextRoad Publication
  11 The Evaluation of Iranian High School English Textbook from the-J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(8)481-484, 2013-© 2013, TextRoad Publication
  12 A STUDY OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN PERSIAN AND TONEKABONI DIALECT*Batoul Sabzalipour-Akbar afghari-International Journal of Current Research-Vol. 7, Issue, 01, pp.11696-11699, January, 2015
  13 The Effect of Colligational Corpus-based Instruction on Enhancing the-Pragmalinguistic Knowledge of Request Speech Act among Iranian-Intermediate EFL Learners-International Journal of Foreign Language Teaching & Research – Volume 5, Issue 18, Summer 2017
  14 Investigation the Effect of Colloconstructural Corpus-based Instruction on Pragmalinquistic-E-ISSN: 2200-3452 & P-ISSN: 2200-3592-www.ijalel.aiac.org.au
  15 Valeh Valipour-Batoul Sabzalipour-Journal of Applied Linguistics and Language Research-Volume 3, Issue 6, 2016, pp. 117-137-Available online at www.jallr.com-ISSN: 2376-760X
  16 corpora and traslation-book
  17 کتاب ترجمه ی منتخبی از متو ن حقوقی
  18 کتاب متون  فقه اسلامی به انگلیسی
برو بالا