موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
غزل سادات پورنسائی

غزل سادات پورنسائی

 • educationمدرک : فوق دکتری روانشناسی تربیتی
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : ghazal.pournesaei@ymail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  لیسانس 1384 روانشناسی عمومی محقق اردبیلی
  فوق لیسانس 1387 روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تنکابن
  دکتری 1398 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد گرمسار
  فوق دکتری 1401 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اردبیل
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
  2. دانشگاه غیر انتفاعی انوار العلوم واحد بندرانزلی
  3. مدیر مسئول مرکز مشاوره رشد، بندرانزلی

  زمینه های تدریس

  1. روانشناسی و آسیب شناسی
  2. روانشناسی و آسیب شناسی
  3. روانشناسی و آسیب شناسی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. کنفرانس مرو دشت
  2. کنفرانس گیلان
  3. کنفرانس اهواز
  4. کنفرانس دانشگاه خوارزمی
  5. کنفرانس بیرجند

  عضویت در انجمن های علمی

  1. انجمن روانشناسی تربیتی
  2. سازمان نظام روانشناسی
 • پایان نامه ها

  1. طراحی و ارزیابی اثربخشی الگوی عصب روانشناختی خلاق سازی ذهن جهت بهبود مهارت های ادراکی حرکتی بینایی فضایی و حافظه کودکان حساب نارسا (پایان نامه دکتری)
  2. رابطه خودپنداره عزت نفس و منبع کنترل درونی با هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان (پایان نامه کارشناسی ارشد)
  3. رابطه فراشناخت و اعتقاد به طالعی بینی و خرافات با سلامت روان دانشجویان روانشناسی و فنی مهندسی (پایان نامه کارشناسی)
 • مقالات منتشر شده

  1. پورنسائی، غزل سادات، صریحی، نفیسه و نیک اخلاق، مهناز(1394). رابطه کیفیت خواب و سلامت روان در کارکنان آتش نشانی استان گیلان. مجله روانشناسی تحلیلی. 
  2. پورنسائی، غزل سادات، صریحی، نفیسه و نیک اخلاق، مهناز(1394).اثربخشی بازی درمانی گروه بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی. مجله روانشناسی تحلیلی.
  3. ستوده، امید، پورآقا، قاطمه، کافی، موسی و پورنسائی، غزل سادات.(1391). رابطه خاطره گویی گروهی با اضطراب و افسردگی سالمندان. مجله علوم پزشکی گیلان.  
  4. پورنسائی، غزل سادات، ربیعی، فاطمه، احدی، بتول(1392).رابطه فراشناخت با اعتقاد به طالع بینی و خرافات و سلامت روان. مجله روانشناسی کاربردی
  5. پورنسائی، غزل سادات؛ پیرخائفی، علی رضا و صداقتی فرد، مجتبی(1398). طراحی الگوی عصب روانشناختی خلاق سازی ذهن. مجله مطالعات ناتوانی.
  6. پورنسائی، غزل سادات؛ پیرخائفی، علی رضا و صداقتی فرد، مجتبی.(1399). اثربخشی الگوی عصب روانشناختی خلاق سازی ذهن بر کارکردهای بینایی-فضایی، ادراکی-حرکتی و حافظه کودکان حساب نارسا. مجله کودکان استثنائی.
  7. پورنسائی، غزل سادات؛ حسینی، افضل السادات و غفاری، عذرا (1400). طراحی الگوی شناختی خلاق سازی ذهن مبتنی بر نظریه ند هرمان جهت فعال سازی سبک های تفکر دانش اموزان پایه پنجم و ششم شهر اردبیل
 • حضور در کنفرانس ها و مقالات ارائه شده

  1. رابطه تاب آوری با سلامت روان در دانش آموزان دختر دبیرستانی  همایش بین المللی تبریز
  2. اثربخشی مهارت های تاب آوری در رفتار سازگارانه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم همایش بین المللی تبریز
  3. شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران دانش آموز شهرستان بندرانزلی همایش بهزیستی تهران
  4. اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان دیر آموز همایش دانشگاه آزاد اردبیل
  5. مقایسه تنبیه و تشویق از منظر مکتب رفتارگرایی و قرآن همایش دانشگاه تهران
  6. اثربخشی روش آموزش مستقیم، روش آموزش به کمک کامپیوتر و روش یادگیری تا حد تسلط بر کاهش مشکلات دانش آموزان با اختلال ریاضی  همایش دانشگاه آزاد اردبیل
  7. طراحی الگوی عصب روانشناختی خلاق سازی ذهن همایش دانشگاه پیام نور گیلان
برو بالا