موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
حسن خداداد نارنجی

حسن خداداد نارنجی

 • educationمدرک : دانشجوی دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : khodadad@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دانشجوی دکترى 1398 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد بابل
  کارشناسى ارشد 1374 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز
  کارشناسى 1356 روانشناسی دانشگاه تبریز
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1391 تاکنون
  2. دبیر بازنشسته دبیرستانهای رامسر و تنکابن

  زمینه های تدریس

  1. عضو مدرسین گروه روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برو بالا