موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
هشام رستمی چایجان

هشام رستمی چایجان

 • educationمدرک : دکتری
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : hesham.rostami@yahoo.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دکتری 1399 تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی گیلان
  کارشناسی ارشد 1394 تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی گیلان
  کارشناسی 1391 تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان
 • زمینه های تدریس

  1. تئوری های مدیریت
  2. جامعه شناسی ورزش
  3. مبانی مدیریت
  4. رفتار سازمانی
  5. آمار و سنجش در علوم ورزشی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. آمار توصیفی در علوم ورزشی همراه با کاربرد نرم افزار SPSS (کتاب)

  عضویت در انجمن های علمی

  1. عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
 • شرکت در کنفرانس ها و مقالات ارائه شده

 • مقالات منتشر شده

برو بالا