موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
ام لیلا کفاشی

ام لیلا کفاشی

 • educationمدرک : کارشناسی ارشد روان شناس عمومی
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : lylakfashy@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
  کارشناسی1379روان شناسی بالینیدانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
  کارشناسی ارشد1391روان شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مشاور تحصیلی سازشی آموزش و پرورش از سال 1384 تاکنون
  2. مدرس و مشاور دانشکده پرستاری رامسر از سال 91 تاکنون

  زمینه های تدریس

  1. روان شناسی فردی و اجتماعی ، بهداشت روان ، کودکان استثنایی ، مشاوره
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. رتبه دوم کشوری آموزش و پرورش

  عضویت در انجمن های علمی

  1. عضو اصلی انجمن علمی طلوع استان مازندران
برو بالا