موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
مریم چنانی

مریم چنانی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : chenani@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دکترى 1395 مهندسی پزشکی - بیومتریال دانشگاه علوم و تحقیقات
  کارشناسى ارشد 1391 مهندسی پزشکی - بیومتریال دانشگاه علوم و تحقیقات
  کارشناسى 1388 مهندسی متالوژی دانشگاه سمنان
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1395 تاکنون

  زمینه های تدریس

  1. عضو مدرسین گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برو بالا