موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
مریم چنانی

مریم چنانی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : chenani@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
  دکترى1395مهندسی پزشکی - بیومتریالدانشگاه علوم و تحقیقات
  کارشناسى ارشد1391مهندسی پزشکی - بیومتریالدانشگاه علوم و تحقیقات
  کارشناسى1388مهندسی متالوژیدانشگاه سمنان
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1395 تاکنون

  زمینه های تدریس

  1. عضو مدرسین گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برو بالا