موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
معصومه ملکی پیربازاری

معصومه ملکی پیربازاری

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : maleki.m@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1385 روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)
  کارشناسى ارشد 1388 روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)
  دکترى 1395 روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
 • زمینه های تدریس

  1. گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی: دروس روانشناسی سیاسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بازی، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، آسیب شناسی روانی
  2. گروه روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مقطع کارشناسی: دروس آسیب شناسی روانی 1و 2، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، آزمون های روانشناختی 1 و 2، نظریه های مشاوره شغلی، روش های مصاحبه و درمان، اصول روانشناسی بالینی، آسیب شناسی کودک و نوجوان، روانشناسی تحولی 1 و 2، روانشناسی سازمانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آمار توصیفی
  3. گروه روانشناسی، مقطع ارشد: آمار استنباطی، روش های آماری پیشرفته، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، متون تخصصی، پسیکوفیزیولوژی و توروپسیکولوژی، روانشناسی رشد پیشرفته، نظریه های شخصیت
 • عضویت در هیات تحریریه

  1. Journal of modern psychology

  عضویت در انجمن های علمی

  1. انجمن روانشناسی ایران
  2. نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • پایان نامه ها

  1. بررسی روابط شادکامی، امنیت روانی و سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  2. بررسی مدل علی روابط باور های فراشناختی،عامل های شخصیت و پیشرفت تحصیلی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  3. بررسی مدل علّی روابط سرمایه اجتماعی، معنویت و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  4. رابطه ناگویی خلقی، ابعاد شخصیت و سلامتی معنوی با رضایت زناشویی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  5. رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحلیل رفتگی آموزشی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  6. مقایسه اضطراب مرگ، تاب آوری و بهزیستی ذهنی در زنان و مردان سالمند شهر رشت (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  7. پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و کمال گرایی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  8. رابطه احساس تنهایی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با میانجیگیری اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  9. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان زنان سرپرست خانوار (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  10. بررسی شیوع مصرف مواد و عوامل خطرساز و محافظت کننده آن در نوجوانان پسر شهر رشت (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  11. بررسی رابطه تعارض حفظ نقش سنتی زن در خانه و اشتغال به معلمی با استرس ، اضطراب و افسردگی زنان متاهل و پرخاشگری در خانواده در شهرستان سقز سال 1397 (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  12. بررسی رابطه تنبیه بدنی والدین با پرخاشگری، عملکرد تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  13. رابطه ویژگی های شخصیت با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  14. نقش میانجی ترس از شکست و استرس ادارک شده در رابطه میان کمرویی و اضطراب اجتماعی دانشجویان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  15. بررسی خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش مدارس راهنمایی شهرستان کرج (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  16. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی سالمندان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  17. ارتباط استرس، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  18. اثربخشی آموزش واج شناختی بر بهبود مهارت املایی دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  19. اثربخشی آموزش خانواده بر اعتیاد به بازی های دیجیتال (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  20. پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان بر اساس سبک های فرزندپروری مادران شاغل
 • مقالات منتشر شده

  ملکی، معصومه. نوری، ربابه. صرامی، غلام رضا (1390). حمایت اجتماعی و علایم افسردگی: نقش واسطه­ای خودکارآمدی. روانشناسی معاصر. 6(2): 34-26.
  نریمانی، محمد. ملکی پیربازاری، معصومه. میکائیلی، نیلوفر، ابوالقاسمی، عباس (1395). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ. مجله روانشناسی بالینی، 8(1)، 35-26.
  نریمانی، محمد. ملکی پیربازاری، معصومه. میکائیلی، نیلوفر، ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در کاهش وسواس فکری و عملی بیماران مبتلا به وسواس. تحقیقات علوم رفتاری. 14(4). 420-415. 
  نوروزی شادهی، حدیثه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ صالحی، سیروس (1398). نقش فضاي مجازي در گسترش جراحی هاي زیبایی در زنان، روانشناسی فرهنگی، 3(2)، 170-156،10.30487/JCP.2020.223485.1111.
  سلملیان، هانیه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ صالحی، سیروس (1399). رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه دانش¬آموزان با اضطراب اجتماعی و تحلیل¬رفتگی تحصیلی آنان (یک همبستگی بنیادی)، مجله علوم تربیتی، 6 (1)، 202-183.

برو بالا