موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
محدثه صابری

محدثه صابری

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : saberimohadeseh@yahoo.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1389 علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران
  کارشناسى ارشد 1392 علوم اقتصادی-برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی علوم و تحقیقات تهران
  دکتری 1399 علوم اقتصادی دانشگاه آزاد واحد اراک
 • زمینه های تدریس

  1. دروس زبان و ریاضی دبیرستان
  2. اقتصاد خرد
  3. اقتصاد کلان
  4. تجارت بین الملل
  5. مبانی علم اقتصاد
  6. اقتصاد گردشگری
  7. امور مالی بین الملل
  8. حقوق مالیه عمومی
  9. مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها
  10. حسابداری مالیاتی
  11. حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
  12. زبان تخصصی رشته مدیریت و حسابداری
  13. بانکداری الکترونیکی و مدیریت بانک
  14. مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
  15. سازمانهای بین المللی پولی و مالی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی.قم شهریور 92
 • پایان نامه ها

  1. بررسی تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک
 • مقالات منتشر شده

  Advances in Environmental Biology, 7(8): 1597-1604, 2013, ISSN 1995-0756

برو بالا