موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
محدثه صابری

محدثه صابری

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : saberimohadeseh@yahoo.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
  کارشناسى1389علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانیدانشگاه مازندران
  کارشناسى ارشد1392علوم اقتصادی-برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادیعلوم و تحقیقات تهران
  دکتری1399 علوم اقتصادیدانشگاه آزاد واحد اراک
 • زمینه های تدریس

  1. دروس زبان و ریاضی دبیرستان
  2. اقتصاد خرد
  3. اقتصاد کلان
  4. تجارت بین الملل
  5. مبانی علم اقتصاد
  6. اقتصاد گردشگری
  7. امور مالی بین الملل
  8. حقوق مالیه عمومی
  9. مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها
  10. حسابداری مالیاتی
  11. حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
  12. زبان تخصصی رشته مدیریت و حسابداری
  13. بانکداری الکترونیکی و مدیریت بانک
  14. مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
  15. سازمانهای بین المللی پولی و مالی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی.قم شهریور 92
 • پایان نامه ها

  1. بررسی تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک
 • مقالات منتشر شده

  Advances in Environmental Biology, 7(8): 1597-1604, 2013, ISSN 1995-0756

برو بالا