موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
مجتبی ایزک شیریان

مجتبی ایزک شیریان

 • educationمدرک : کارشناسی ارشد
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : m.izak.2011@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
  کارشناسى1388زبان و ادبیات انگلیسیسیستان و بلوچستان
  کارشناسى ارشد1391مطالعات ترجمهفردوسی مشهد
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدرس دانشگاه پیام نور رامسر
  2. مدرس دانشگاه آیندگان تنکابن
  3. مدرس دانشگاه رحمان رامسر

  زمینه های تدریس

  1. دروس رشته مترجمی زبان
  2. زبان عمومی
  3. دروس رشته مترجمی زبان
 • پایان نامه ها

  1. ترجمه پسا-استعماری: نظریه و عمل
 • مقالات منتشر شده

   ترجمه کتاب ترجمه پسا-استعماری: از نظریه تا عمل
برو بالا