موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
منیره یحیائی

منیره یحیائی

 • educationمدرک : دکتری حسابداری
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : yahyaei@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1385 حسابداری دانشگاه سمنان
  کارشناسى ارشد 1389 حسابداری دانشگاه آزاد تهران شمال
  دکترى 1398 حسابداری دانشگاه تهران
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1399
  2. مدیر امور مالی موسسه آموزش عالی رحمان
  3. مدرس دانشگاه پیام نور سمنان از مهرماه سال 1388 تا خرداد ماه 1396
  4. مدرس دانشگاه پیام نور مهدیشهر از مهرماه سال 1390 تا دی ماه 1391
  5. مدرس دانشگاه پیام نور دامغان از مهرماه سال 1391 تا خرداد ماه 1393
  6. مدرس آموزشکده فنی سماء
  7. سابقه کار اجرایی در صنعت مواد شوینده و بهداشتی از سال 1383 تا سال 1396
  8. سابقه کار اجرایی در صنعت پلاستیک و پلیمر از سال 1396 تا سال 1400
  9. داور مجله علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  زمینه های تدریس

  1. دروس تخصصی رشته حسابداری- دروس حسابداری مرتبط با رشته های مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
  2. دروس تخصصی رشته حسابداری
  3. امورمالی، برنامه ریزی و مهندسی صنایع
  4. حسابداری مدیریت، امورمالی، برنامه ریزی و مهندسی صنایع
 • مقالات منتشر شده

  مقالات منتشر شده نویسندگان محل چاپ
  بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری محمد خدایی وله زاقرد - منیره یحیائی مجله حسابداری مدیریت
  اثر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی ریسک و حق الزحمه حسابرسی فخرالدین محمدرضایی- منیره یحیائی- سید عباس حسینی سهی فصلنامه حسابدار رسمی
  تجدید ارائه صورتهای مالی: بررسی اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار فخرالدین محمدرضایی- منیره یحیائی مجله دانش حسابرسی
  تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران  محمد مرادی - منیره یحیائی مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی
  تدوین الگوی پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی ایران محمد مرادی - منیره یحیائی- هدی اسکندر مجله دانش حسابرسی
برو بالا