موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
سحر علیان

سحر علیان

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : فنی مهندسی
 • emailپست الکترونیک : alian@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسی 1382 مهندسی محیط زیست آزاداسلامی تهران
  کارشناسی ارشد 1386 مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی خواجه نصیرالدین طوسی - هلند ITC
  دکترا 1397 مهندسی ایمنی راه و ترابری - سیستم اطلاعات مکانی نیوانگلند استرالیا
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر گروه عمران و معماری موسسه آموزش عالی رحمان رامسر تیر 1398 تا کنون
  2. مدیر اجرایی مرکز مدیریت مهارت آموزی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر تیر 1399 تاکنون
  3. عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی ولنگان 1384 تاکنون
  4. عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفراس بین المللی فناوریها و کاربردهای نوین ژئوماتیک 1400-1399
  5. مشارکت در پروژه ملی (طرح پژوهشی) طبقه بندي جزایر اقیانوسیه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (Research Assistant, University of New England)
  6. مشارکت در (طرح پژوهشی) پروژه ملی تعیین ایندکس مقاومت در برابر بلایاي طبیعی در استرالیا با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (Research Assistant, University of New England)
  7. عضو کمیته داوران سومین بین المللی و ملی مدیریت، حسابداری و حقوق دانشگاه تهران 1399
 • عضویت در انجمن های علمی

  1. Australian college of road safety
 • پایان نامه ها

  1. انتخاب ویژگی و بهینه سازی پارامترهای روش جنگل تصادفی براساس الگوریتم ژنتیک برای طبقه بندی خطر آتش سوزی (مطالعه موردی جنگل های غرب مازندران): (دفاع شده، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه نقشه برداری)
  2. تحلیل تصادفات جاده ای با تاکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی محور کرج –کندوان: (در حال انجام، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه نقشه برداری)
  3. مقایسه بین آنالیزهای تصمیم گیری چند شاخصه و چند هدفه در بهینه سازی فاکتورهای موثر در جانمائی پارکینگ طبقاتی در تنکابن: (در حال انجام، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه نقشه برداری)
  4. اصلاح و بهینه سازی مسیرهای انتقال دکل های برق فشار قوی با الهام از الگوریتم کلونی مورچگان در محیط GIS : (در حال انجام، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه نقشه برداری)
  5. تحلیل مکانی تصادفات جاده ای و بررسی ایمنی راه های شرق مازندران: یک رویکرد جدید: (در حال انجام، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه نقشه برداری)
 • مقالات منتشر شده

  Alian, S., Tolpekin, A. V., Bijker, W., and Kumar, L. 2014, Identifying curvature of overpass mountain roads in Iran from high spatial resolution remote sensing data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 26, 21-25.
  Alian, S., Baker, R.G.V., and Wood, S. 2016, Rural casualty crashes on the kings highway: A new approach for road safety studies, Accident Analysis & Prevention 95, Part A, 8-19
  Alian, S., Baker, R. G. V., Wood, S. 2016, When, where and why road crashes are likely on the Kings Highway NSW, Road safety infrastructure session, Australian Road Safety Conference, 14 October 2015, Gold Coast, Australia.
برو بالا