موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
سید روح الله معافی مدنی

سید روح الله معافی مدنی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : فنی مهندسی
 • emailپست الکترونیک : r.moafimadani@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
  کارشناسی1381عمرانگیلان
  کارشناسی ارشد1383راه و ترابریتربیت مدرس
  دکترا1395راه و ترابریپیام نور
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو کمیته تخصصی تجدیدنظر آیین نامه طرح هندسی راه ها(نشریه 161 قدیم و 415 جدید)
  2.   همکاری در تدوین آیین نامه ایمنی راه (RSA)
  3.   تهيه دستورالعمل ايمن سازي گلوگاه هاي كشور (ايستگاه هاي عوارضي، پليس راه و ايست و بازرسي)
  4. روش های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک، دانشگاه آزاد واحد بیرجند، 227 صفحه
  5. تونلسازی در زمینهای سست، نشر آوا، 225 صفحه
  6. مدیر مطالعات و پروژه بزرگراه ها و راه های برون شهری و تبادلات مختلف در سراسر کشور
  7. مدیر مطالعات -مهندسین مشاور فرارهساز - ایران-تهران - 1389/11/01 تاکنون
  8. استاد مدعو - دانشگاه آزاد واحد ملارد-شهریار - ایران-ملارد - 1391/11/01 تاکنون

  زمینه های تدریس

  1. تدریس در گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی رحمان
  2. دانشگاه آزاد واحد ملارد - 1391 الی 1396
  3. دانشگاه آزاد واحد شهریار - 1391 الی 1398
  4. دانشگاه پیام نور - 1391 الی 1394
  5. دانشگاه پویش - 1396 الی 1397
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. مطالعه آزمایشگاهی مقاومت لغزشی رویه های بتنی (سومین همایش قیر و آسفالت)
  2. ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تئوری انرژی تلف شده(کنفرانس ملی عمران-بابل-1393)
  3. استفاده از انرژی سطحی برای ارزیابی و انتخاب مصالح مخلوط آسفالتی(کنفرانس ملی عمران-بابل-1393)
  4. تحليل و ارزیابی روش‌های مختلف تعیین سطح سرویس برای انواع مدها ي حمل ونقل شهري (خودروی شخصی، حمل و نقل عمومی، دوچرخه‌سوارها و عابرین پیاده ) (کنفرانس ملی عمران-بابل-1393)
  5. جلوگیری از خرابی زیرساختار راه با اجرای قانون سنجش وزن وسايل نقليه تجاری (مجله علمی-ترویجی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بهار 84)
  6. سیدروح اله معافی مدنی، علی عاملی، جلوگیری از خرابی زیرساختار راه با اجرای قانون سنجش وزن وسايل نقليه تجاری (مجله علمی-ترویجی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بهار 84)
  7. کامران رحیم اف، سیدروح اله معافی مدنی، علی نصراله تبار، «تحليل و ارزیابی روش‌های مختلف تعیین سطح سرویس برای انواع مدها ي حمل ونقل شهري (خودروی شخصی، حمل و نقل عمومی، دوچرخه‌سوارها و عابرین پیاده )»، کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  8. سعید حسامی، سیدروح اله معافی مدنی ، «استفاده از انرژی سطحی برای ارزیابی و انتخاب مصالح مخلوط آسفالتی» کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  9. سعید حسامی، سیدروح اله معافی مدنی، «ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تئوری انرژی تلف شده»، کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  10. سید کمال اردهالی زاده، علی پایدار، سیدروح اله معافی مدنی، «بررسی تاثیر مقاومت لغزندگی روسازی های سنگفرش شده در خیابان های شهری ( مطالعه موردی خیابان 17 شهریور تهران)»، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، سال 1395
  11. سیدروح اله معافی مدنی، علی عاملی، مهدی صمیمی، «مطالعه آزمایشگاهی مقاومت لغزشی رویه های بتنی» سومین همایش قیر و آسفالت، تبریز، 1390
 • پایان نامه ها

  1. معافی مدنی، سیدروح اله، « ارزیابی اثر بافت سنگدانه و رویه در مقاومت لغزشی جاده»، کارشناسی ارشد، نربیت مدرس، ایران، 1383.
  2. معافی مدنی، سیدروح اله، « تحلیل رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی گرم»، دکتری، پیام نور، ایران، 1395.
 • پایان نامه ها

  ردیفپایان نامه هاشرح وظایف
  1تحلیل و ارائه مدل کاهش شدت جراحت عابرین پیاده در تصادفات درون شهری (نمونه موردی: شهر قزوین)استاد راهنما
  2مدلسازی رابطه ی بین مشخصات هندسی راه و تصادفات در راههای بین شهری استفاده از هوش مصنوعی(مطالعه موردی جاده شمال کشور)استاد راهنما
  3مطالعات تطبیقی میان ناوگان های حمل و نقل عمومی با استفاده از روش شبکه عصبیاستاد راهنما
  4تحلیل و ارزیابی تاثیر اماکن تجاری بر میزان تصادفات در جاده های برون شهری ( نمونه موردی :ورودی جنوبی تونل کندوان)استاد راهنما
  5تعیین معیارهای سنجش حواس پرتی رانندگان ناشی از تابلو های تبلیغاتی( مطالعه موردی : آزاد راه تهران کرج)استاد راهنما
  6جای گزین کردن آسفالت متخلخل با آسفالت گرم معمولی در مسیر رشت انزلیاستاد راهنما
  7ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های زیر گذر و رو گذر در تقاطع ها ( مطالعه موردی : تقاطع بزرگراه شهید خرازی با 45 متری شهید باقری و بلوار ارغوان)استاد راهنما
  8ارزیابی شاخص های عملکردی جهت توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) براساس استاندارد LEEDاستاد راهنما
  9ارزیابی رویکرد حمل و نقل هوشمند مکان یابی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی با مطالعه موردی میدان آزادی تهراناستاد راهنما
  10بهینه سازی مکانیابی ایستگاه های مترو درون شهری( مطالعه موردی مهر شهر کرج)استاد راهنما
  11بررسی و مطالعه استفاده از دوربین های ثبت تخلفات در تقاطعات در حمل و نقل شهری و تاثیر آن در کاهش هزینه های پنهان سفر در شهر تهران ( مطالعه موردی میدان فردوسی و تقاطع قریب آزادی )استاد راهنما
  12بررسی عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در تقاطع های بدون چراغ در تهران بر اساس ANP فازیاستاد راهنما
  13ارائه مدل پیاده راه با تاکید بر ارتقا کیفیت مکان (نمونه موردی: خیابان امامزاده اسماعیل (ع) شهریار)استاد مشاور
  14ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر تقاضای سفر در شهریار (نمونه موردی: خیابان ولیعصر)استاد مشاور
  15ارائه الگوی اثربخشی آموزش به رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری بر کاهش تصادفات و تخلفات با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی : شهر گلستان)استاد مشاور
  16تحلیل ظرفیت مقاطع پایه ازاد راه ها وتحلیل روابط موجود بین سرعت وتردد (مطالعه موردی ازاد راه تهران -قماستاد مشاور
  17بررسی انعطاف پذیری بتن غتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین مصالح سنگی در روسازی های مضمحل شدهاستاد مشاور
  18بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی : راه های استان تهران)استاد مشاور
  19ارئه مدل تلفیقی جانمایی و مدیریت نصب تابلوهای هوشمند در شریان‌های اصلیاستاد مشاور
 • طرح های تحقیقاتی

  1- خاوندی علیرضا، جایروند کوروش ، نصراله تبار علی ، معافی مدنی سیدروح اله، « تجدیدنظر آیین نامه طرح هندسی راه ها(نشریه 161 قدیم و 415 جدید)»، تهران، 1391

  2- فتحیان فرشاد، معافی مدنی سیدروح اله، « تهيه دستورالعمل ايمن سازي گلوگاه هاي كشور (ايستگاه هاي عوارضي، پليس راه و ايست و بازرسي)»، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، 1383.

 • کتاب ها

  محمد عابدینی، سجاد رضایی، سیدروح اله معافی مدنی، روش های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک، ویرایش اول، دانشگاه آزاد واحد بیرجند،1393

  Singh Bhawani• ، تونلسازی در زمینهای سست، شمس نوبخت، الهه قاسمی، سیدروح اله معافی مدنی، علینصراله تبار، جلد 3، ویرایش اول، نشر آوا، 1393

 • مقاله های علمی

  The effect of warm additive on the properties and behavior of an asphalt binder, Petroleum Science and Technology, 2016
   Laboratory investigation of the effect of crumb rubber on the characteristics and rheological behavior of asphalt binder, Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2015.1042015
   Identification and management black spots case study of Haraz road in Journal of Middle East applied science and technology, 2014.
  Fatigue Evaluation in Hot and Warm Mix Asphalts Based on Dissipated Energy,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 7-3 (2019) 80-95,DOI: 10.22075/JRCE.2018.12825.1226
  تعیین مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی متخلخل، استخوانبندی سنگدانهای و بتن آسفالتی (پژوهشكده حمل ونقل، زمستان 84)
  تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشي رويه هاي بتني (مجله علمی-پژوهشی پژوهشكده حمل ونقل، زمستان 85)
  بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره سوم، شماره ، 64 پاييز 1399
  بررسی خصوصیات رئولوژی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و قیر گیلسونایت، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره چهارم، شماره ، 65 ، زمستان 1399
  ارزیابی رفتار وسایل نقلیه جاده ای در رعایت سرفاصله ایمن هنگام حرکت پشت وسایل نقلیه( مطالعه موردی محور ساری-نکا)، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره دوم، شماره 63، تابستان 1399
  بررسی رفتار رئولوژی قیرهای اصلاح شده با خاکستر ضایعات صنعتی- فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره سوم، شماره ، 64 پاييز 1399 
  مدلسازی تعاملات رفتاری رانندگان-عابر پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنما- صلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره ، 68 پاييز 1400  
برو بالا