موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
سپیده صالحی

سپیده صالحی

 • educationمدرک : دانشجو مقطع دکتری
 • positionمرتبه دانشگاهی : مربی
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : sepide.salehi@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1390 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
  کارشناسى ارشد 1394 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان
  دکترى (اشتغال به تحصیل) 1390 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. تدریس در دانشگاه پیام نور واحد استانه اشرفیه
  2. تدریس در دانشگاه پیام نور واحد رامسر
  3. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  4. تدریس در موسسه آموزش عالی رحمان

  زمینه های تدریس

  1. زبان انگلیسی عمومی
  2. دروس تخصصی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی
  3. زبان انگلیسی عمومی
  4. دروس تخصصی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. The Effect of Iranian EFL Teachers’ Extrovert and Introvert Traits on Their Instructional Immediacy
  2. The Charm Of Reading: 45 Mini Stories for Intermediate Students.
  3. Oxford Cert Universal Academy. First International Conference on Research in Behavioral and Social Science. Istanbul, Turkey, 2015.
  4. IELTA Conference. First International IELTA Conference on Global Innovations to Local Implementation. Tehran, Iran, 2017.
  5. IELTA Conference. First Annual IELTA Conference on ELT Management: From Classroom to Boardroom. Tehran, Iran, 2017.
  6. Cambridge Assessment English. Assessing Writing Online. Webinar, 2020.
  7. TELLSI and Golestan University. International Symposium on Discourse Analysis and Pragmatics. Online Conference, 2021.

  عضویت در هیات تحریریه

  1. ارایه شفاهی  International Conference On Research in Behavioral and Social Science, Istanbul, Turkey. 2015.
  2. تالیف کتاب: نشر پرستش. تهران. ۱۳۹۵. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۱۷۸۲۷
 • مقالات منتشر شده

  Zafarghandi, A. M., Salehi, S., & Sabet, M. K. (2016). The effect of EFL teachers’ extrovert and introvert personality on their instructional immediacy. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 5(1), 57-64.
برو بالا