موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
سیروس صالحی

سیروس صالحی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : دانشیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : salehi@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  دکتری روانشناسی پاریس
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو هیأت علمی مؤسسه رحمان رامسر
  2. مدیر گروه رشته روانشناسی مؤسسه رحمان رامسر
  3. هیأت علمی بازنشسته دانشگاه گیلان

  زمینه های تدریس

  1. مدرس دانشگاه های گیلان و غیرانتفاعی
 • طرح های پژوهشی

  1- بی اختیاری « روانی ادرار در کودکان» (نوروزی) کارفرما معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان آبان ماه 1379 .

  2- بررسی «علل اقدام به خودکشی در استان گیلان» کارفرما حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان شهریور 1385 .

 • سمینارها

  1- سومین جلسه هم آموزی مشاوران 27 دی ماه 1380 حوزه معاونت امور فرهنگی و پیش گیری بهزیستی استان گیلان.

  2- شرکت در ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 27 و 28 اردیبهشت 1391 دراستان گیلان. شرکت به عنوان عضو هیئت رئیسه و کمیته علمی سمینار - مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه شاهد تهران.

  3- شرکت در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 22 و 23 اردیبهشت 1389 در مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه شاهد تهران.

  4- شرکت در همایش یک روزه طرح آموزش زوجین جوان در استان خراسان برگزار کننده سازمان بهزیستی کشور.

  5- شرکت در نخستین همایش علمی، پژوهشی، کودک و خانواده مورخ 12 مهرماه 1377 در دانشگاه آژاد اسلامی واحد تنکابن - عضو هیئت رئیسه

  6- شرکت در همایش نقش مشارکت اجتماعی روان شناسان و مشاوران در ارتقاء روان جامعه برگزار شده توسط مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور مورخ 5 آبان ماه 1392

  7- سمینار آموزشی پایداری خانواده مورخ 11 مرداد ماه 1397 برگزار شده توسط مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور.

 • مقالات

  1- ارائه مقالات پژوهشی در همایش فرهنگی سیاسی دانشجو و عفاف تحت عنوان مشکلات ازدواج و زناشویی در جوانان «جوانان» برگزار شده توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در تاریخ 16 و 17 آذرماه 1377 .

  2- ارائه مقاله پژوهشی در اولین همایش جایگاه بهداشت روان در معلولیت تحت عنوان «تعامل معلول با ساختار و عملکرد جامعه و پیامد زیست روان جامعه شناختی» مورخ 17 و 18 دی ماه 1382 برگزارکننده دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

  3- ارائه مقاله پژوهشی در نخستین همایش علمی- پژوهشی «اعتیاد و ره یافت های فرهنگی هنری و پیش گیری از آن تحت عنوان بهره گیری از پدیده پویایی گروه در امر پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر» برگزار شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مورخ 4 بهمن 1380

  4- ارائه مقاله پژوهشی در سومین کنفرانس توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی تحت عنئوان «رابطه سلامت روان و عزت نفس با تفکر انتقادی دانشجویان» مورخ 15 خرداد 1394 تهران.

  5-ارائه مقاله پژوهشی در دومین کنفرانس توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تحت عنوان «سبک های والدگری و ویژگی های شخصیتی با ابراز وجود در دانشجویان» مورخ 15 خرداد 1394 تهران.

  6- چاپ مقاله پژوهشی در فصلنامه پژوهشی، فرهنگی اجتماعی گیلان سال اول شماره 2 و 3 بهار و تابستان 1378 تحت عنوان «بررسی علل و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ خودکشی در استان گیلان»

  7- ارائه مقاله پژوهشی در چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان تحت عنوان «بررسی رابطه راه بردهای خود انگیخته برای اضطراب امتحان و عزت نفس و انگیزه» مورخ 19 و 21 مهره ماه 1390 تهران

  8- ارائه مقاله پژوهشی درهفته پژوهشی 1381 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان تحت عنوان «تاثیرات ساخت ابزار روی رشد مغز انسان»

  9- ارایه مقاله پژوهشی در پنجمین همایش دست آوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان تحت عنوان «بی اشتهایی روانی در کودکان» 28 و 29 مهرماه 1377.

  10- ارایه مقاله پژوهشی در هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان تحت عنوان اختلال خواب در کودکان و نوزادن صفر تا سه سال مهرماه 1379.

  11- ارائه مقاله پژوهشی در فصلنامه روان شناسی فرهنگی (نشریه علمی رتبه ب) 1398 سال سوم تحت عنوان «نقش فضای مجازی در گسترش جراحی های زیبایی در زنان»

  12- ارایه مقاله پژوهشی تحت عنوان «تحلیل کانونی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحلیل رفتگی آموزشی اضطراب اجتماعی دانش آموزان» اولین همایش آسیب های اجتماعی اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی.1398.

  13- ارایه مقاله پژوهشی تحت عنوان «رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: نقش میانی اعتیاد به اینترنت» ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه انجمن روان شناسی تربیتی.1399.

  14- ارایه مقاله پژوهشی تحت عنوان «پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان براساس متغیرهای سرمایه اجتماعی و معنویت (مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر)» - همایش ملی مدرسه فردا، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.1398.

  15- ارایه مقاله پژوهشی تحت عنوان «پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر پایه مؤلفه های باورهای فراشناختی (مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر)» - همایش ملی مدرسه فردا، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.1398.

برو بالا