موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اطلاعیه نیمسال دوم

اطلاعیه نیمسال دوم

قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه نیمسال دوم: با توجه به نزدیک شدن امتحانات پایان نیمسال، تسویه حساب مالی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات الزامیست.

دانشجویانی که کارت ورود به جلسه دریافت ننمایند به هیچ وجه مجاز به شرکت در امتحانات نیستند.

جهت تسویه حساب مالی به پروفایل خود و یا امور مالی مؤسسه مراجعه نمایید.


برو بالا