موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اولین همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بینان و تمدن ساز

اولین همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بینان و تمدن ساز

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

اولین همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بینان و تمدن ساز

دفتر آموزش عالی غیر دولتی با همکاری اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، دانشگاه علم و فرهنگ و موسسه آموزش عالی آفاق اولین همایش ملی با عنوان “نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بینان و تمدن ساز” را روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌کند.

 

محورهای همایش:

حکمرانی و ماموریت گرایی

مشارکت مردمی، کارآفرینی و اشتغال

فرهنگی و اجتماعی

آموزش و پژوهش

اقتصاد و حقوق

مطالعات تطبیقی مرتبط با آموزش عالی غیردولتی

 

تارنمای همایش:

https://confreh.ir/fa

دبیرخانه: ۸۲۲۳۳۸۳۶-۰۲۱ و ۸۲۲۳۳۸۷۹-۰۲۱

http://www.rahman.ac.ir

http://instagram.com/rahmanuni1385

http://t.me/rahmanuniversity

 

 

 


برو بالا