موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (کارشناسی ارشد)

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (کارشناسی ارشد)

۱۴۰۲/۱۱/۱۲

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
سه شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲۴ – ۸
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲۴ – ۸

 

شروع کلاس ها از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ می باشد.

  • حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.
  • دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند انتخاب واحد بعمل نخواهد آمد.

از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند انتخاب واحد بعمل نخواهد آمد.

دانشجویان ملزم می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴  نسبت به واریز مبلغ شهریه ثابت به شماره حساب مؤسسه (از طریق درگاه اینترنتی) اقدام و جهت انجام ثبت نام نیمسال از امور مالی مجوز اخذ نمایند.

 


برو بالا