موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند گروه تربیت‌بدنی و روان‌شناسی

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند گروه تربیت‌بدنی و روان‌شناسی

۱۴۰۳/۰۳/۱۲

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند گروه تربیت‌بدنی و روان‌شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی نشریه علمی فارسی زبان با عنوان “فصلنامه مطالعات مروری علوم ورزشی و تندرستی” را منتشر نموده است.

محورهای موضوعی دریافت مقالات:

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

بیومکانیک ورزشی

رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

آدرس الکترونیکی نشریه جهت ارسال آثار پژوهشگران:

http://www.jshsr.atu.ac.ir

 

http://www.rahman.ac.ir

http://instagram.com/rahmanuni1385

http://t.me/rahmanuniversity

 

 


برو بالا