موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

۱۴۰۲/۰۶/۰۹

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
شنبه آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی- روان شناسی- مشاوره  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۲۴ – ۸
یکشنبه نقشه برداری-عمران – معماری  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۲۴ – ۸
دوشنبه  مدیریت بازرگانی- حسابداری  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۲۴ – ۸
سه شنبه علوم ورزشی – مهندسی پزشکی  کامپیوتر  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۲۴ – ۸

شروع کلاس ها از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۲/۰۶/۲۰    ۱۴۰۲/۰۶/۲۱- ۱۴۰۲/۰۶/۲۲   می باشد.

  • کلاس های عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.
  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.
  • دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                واحد آموزش

 


برو بالا