موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد ناپیوسته

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۴۰۲/۰۶/۰۹

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
دوشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۲۴ – ۸
سه شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۲۴ – ۸

شروع کلاس ها از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ می باشد.

  • و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.
  • دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

برو بالا