موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

۱۴۰۲/۰۶/۱۴
بدینوسیله به اطلاع می رساند، دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به انتخاب واحد نشده‌اند ، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ جهت انتخاب واحد از طریق سایت موسسه اقدام نمایند.
بدیهی است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

برو بالا