موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر در نظر دارد در خصوص حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، همچنین در اجرای دستور العمل اجرایی آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان دانشجویان و دانش­ آموختگان ممتاز کارشناسی واجد شرایط در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش نماید

 

جهت دسترسی به آئین نامه و دریافت فرم تقاضا می توانید به لینک های زیر مراجعه نمائید:

دستورالعمل اجرایی بدون آزمون استعدادهای درخشان ۱۴۰۱

 

فرم متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان کارشناسی ارشد بدون کنکور

برو بالا