موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۴۰۰/۰۷/۰۴
روز  سه شنبه ۰۶/۰۷/۱۴۰۰
دانشجورشتهاستاد راهنماساعت
محسن لاریجانیمدیریت بازرگانی- بازاریابیدکتر نیک فرساعت ۹
سجاد منتظریمدیریت بازرگانی – بازاریابیدکتر اسماعیل پورساعت ۱۰
مرضیه پور امیدروانشناسی عمومیدکتر عشورنژادساعت ۱۳

 

جهت هماهنگی برای حضور آنلاین در جلسه با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۳۰۵۱۱ الی ۱۳ داخلی ۱۱۲ خانم ملکی تماس حاصل فرمایید.

لینک جلسه: lms.rahman.ac.ir


برو بالا