موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
طرح نذر کتاب

طرح نذر کتاب

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

بی حساب، کتاب نذر کنید.

برای غنی شدن میز ایستگاه مطالعه که در کریدور مؤسسه جهت مطالعه ی همگان برپا شده است، «طرح نذر کتاب» را برپا نموده ایم.

چنانچه مایل به مشارکت در این طرح هستید می توانید کتاب های مطالعه شده خود را برای این کار اهدا کنید.


برو بالا